Tiл:

Мәтін мөлшері/Размер текста

+ 100% -

Сауалнамалар/Опросы

Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сапасы жөнінде пікіріңіз
©

Ақпарат

Информация

Банерлер

Активность на сайте

 • Today Visit: 367
 • Week Visit: 7  874
 • Month Visit: 37  457
 • Years Visit: 448  642
 • Total Page Views: 0

Байланыс

Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Головацкий көшесі, 129 тел: 8(72831)5-13-62
------------------------------------------------- Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Головацкого, 129 тел: 8(72831)5-13-62

Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, өсімпұл мен айыппұлдарды есепке жатқызу және қайтару

Салық органысалықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген (өндіріп алынған) сомасын есепке жатқызуды және қайтаруды мынадай тәртіппен: 

1) салықтық өтініш негізінде есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізген жағдайда – салық органдары осындай өтінішті тіркеген күннен бастап;

2) өтінішсіз есепке жатқызуды жүргізген жағдайда – салық төлеушінің жеке шотында артық төленген сома түзілген күннен бастап есептелетін он жұмыс күні ішінде жүргізеді.

Салық органы салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген (өндіріп алынған) сомасын қайтаруды бюджетке салықтық берешегі болмаған кезде салық төлеушінің салықтық өтініші негізінде оның банктік шотына жүргізеді.

Салық органы салықтық берешегі болған кезде есепке жатқызуға арналған салықтық өтінішті ұсынбастан, орын алған салықтық берешекті өтеу есебіне салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасын есепке жатқызуды жүргізеді.

Егер салық төлеуші заңды тұлға болып табылса, салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасын есепке жатқызу – есепке жатқызуға арналған салықтық өтініш ұсынылмастан, заңды тұлға мен оның құрылымдық бөлімшелерінің орын алған салықтық берешегін өтеу есебіне жүргізіледі.

Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасының қалдығы осы тармақта көзделген есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін қайтарылуға жатады.

Мыналар:

1) есепке жатқызуға жатпайды:

заңды тұлға мен оның құрылымдық бөлімшесі арасындағы есепке жатқызудан басқа,  салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың артық төленген (өндіріп алынған) сомасы басқа салық төлеушінің салықтық берешегін өтеу есебіне;

мемлекеттік баждың төленген сомасы;

2) мыналар:

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүргені үшін алымның, консулдық алымның, мыналарды:

жер учаскелерін пайдаланғаны, қатты пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналған лицензия негізінде Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттің жер қойнауы учаскесін бергені, жануарлар дүниесін пайдаланғаны, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақының төленген сомасы, осындай сомалардың қате төленген жағдайларын қоспағанда;

есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалануға жататын акцизделетін тауарлар үшін акциздердің артық төленген сомасы, салық төлеушінің осындай тауарларды өндіру жөніндегі қызметін тоқтату және бұрын алынған есепке алу-бақылау маркаларын қабылдау-беру актісі бойынша салық органына қайтару жағдайларын қоспағанда;

салықтың, жер учаскелерін пайдаланғаны, жерүсті көздерінен су ресурстарын пайдаланғаны, қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақының артық төленген (өндіріп алынған) сомасы – осындай салықтар, төлемақылар бойынша салықтық есептілікті ұсыну мерзімі ұзартылған жағдайда оны ұсыну күніне дейін есепке жатқызуға және қайтаруға жатпайды.

Панфилов ауданы бойынша МКБ

Бас маман Сандыбаева Г.Б.

Салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша

 салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы

  шешім қабылдауға уәкілеттік берілген салық органы

 1. Республикалық бюджетке түсетін, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттер арасында бөлінетін салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешімді салық төлеушінің орналасқан жеріндегі салық органы қабылдайды.
 2. Жергілікті бюджеттерге толық көлемде түсетін салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешімді осы Кодекстің Ерекше бөлігінде белгіленген, олар төленетін жердегі салық органы қабылдайды.

Панфилов ауданы бойынша

 Мемлекеттік кірістер басқармасының

  бас маманы Сулейманов С. А.

Салық берешегі бар салық төлеушілердің (салық агенттерінің) тізімін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

 1. Салық органдары салық берешегі туындаған күннен бастап төрт ай ішінде өтелмеген:

дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі;

заңды тұлғалардың, олардың құрылымдық бөлiмшелерiнiң – республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң 150 еселенген мөлшерiнен асатын мөлшердегi салық берешегi бар салық төлеушiлердiң (салық агенттерiнiң) тiзiмiн бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

Бұл ретте тізімде салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) не атауы, экономикалық қызмет түрі, сәйкестендіру нөмірі, салық төлеуші (салық агенті) басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және салық берешегінің жалпы сомасы көрсетіледі.

 1. Уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған салық төлеушілер (салық агенттері) тізімі осы бапта көрсетілген өлшемдерге сәйкес салық төлеушілерді (салық агенттерін) тізімге енгізу, сондай-ақ салық берешегін өтеген және салықтық міндеттемелері тоқтатылған салық төлеушілерді тізімнен шығарып тастау арқылы аяқталған тоқсаннан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей тоқсан сайын жаңартылады

                                                                                  Панфилов ауданы бойынша

                                                                       Мемлекеттік кірістер басқармасының

                                                                                  Жетекші маманы И.Абдыкеримова

Жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және төлеу

 1. Төлем көзінен салық салуға жататын кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеуді салық агентi салық салуға жататын кірісті есепке жазу кезінде жүргізедi.

Жеке табыс салығының сомасы осы бөлімге сәйкес айқындалатын төлем көзінен салық салынатын кіріс сомасына осы Кодекстің
320-бабында белгіленген мөлшерлемелерді қолдану арқылы есептеледі.

 1. Жеке табыс салығын ұстап қалуды салық агентi төлем көзiнен салық салуға жататын кірісті төлеу күнінен кешiктiрмей жүргізедi.
 2. Салық агентi төленген кірістер бойынша жеке табыс салығын аударуды кіріс төлеу жүзеге асырылған ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірмей өзiнің тұрған жерi бойынша жүзеге асырады.
 3. Салық агентiнiң құрылымдық бөлiмшелерi жұмыскерлерiнiң кірістері бойынша жеке табыс салығын аудару осы құрылымдық бөлiмшелердің орналасқан жері бойынша тиiстi бюджеттерге жүргiзiледi.
 4. Осы Кодекстің ережелеріне сәйкес салық агенті төлем көзінен салық салуға жататын кірістерден есептелген жеке табыс салығы сомасын оны ұстап қалмай өз қаражаты есебінен төлеген кезде салық агентінің төлем көзінен жеке табыс салығын ұстап қалу және аудару жөніндегі міндеті орындалды деп есептеледі.

Панфилов ауданы бойынша Мемлекеттік

кірістер басқармасының бас маманы Е. Смаилов

Мақсаттары мен міндеттері «сыбайлас Жемқорлыққа қарсы стратегиясының 2015-2025 жылдарға арналған

Қазақстан Республикасы»

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 жылдарға арналған, Қазақстан Республикасы Президентінің 26 желтоқсандағы 2014 жылғы № 986. Осы Стратегияның мақсаты болып табылады тиімділігін арттыру, мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты, жемқорлыққа қарсы қозғалысқа жұмылдыру, бүкіл қоғамның ахуалын жасау арқылы «нөлдік» шыдамдылық кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне және Қазақстанда сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету.

Нысаналы индикаторлар қолданылатын Стратегиялар:

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасы;

қоғамның мемлекеттік билік институттарына сенімі;

халықтың құқықтық мәдениетінің деңгейі арттыру елдің халықаралық қоғамдастықтағы беделін жақсарту және тиісті халықаралық рейтингтерді, оның ішінде рейтинг сыбайлас жемқорлықты қабылдау Индексіндегі Қазақстанның «Transparency International».

Стратегияның Міндеттері:

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет саласындағы мемлекеттік қызмет;

қоғамдық бақылау институтын енгізу;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет квазимемлекеттік және жеке сектордағы;

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу соттарында және құқық қорғау органдарында білдіруге;

қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін;

мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту жемқорлыққа қарсы іс-қимыл.

Мақсаты мен міндеттері Стратегияның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған Стратегия «Қазақстан-2050» стратегиясы, ережелерін ескереді бағдарламасы «Нұр Отан» Партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015-2025 жылдарға арналған, сондай-ақ ұсыныс-пікірлер басқа да қоғамдық бірлестіктердің.

Панфилов ауданы бойынша  МКБ

Бас маманы Г.Ниязахунова

Қоршаған ортаға эмиссия үшін декларация тапсыру мерзімі

Ластаудың жылжымалы көздерi бойынша декларацияны қоспағанда, төлемақы төлеушiлер ластау объектiсiнiң орналасқан жеріндегі салық органдарына декларация тапсырады.

Декларация салық органдарына:

1) мемлекеттік тіркеуге жататын ластаудың жылжымалы көздерi бойынша – мұндай тіркеуді жүргізу кезінде уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын жылжымалы көздерді тіркеу орны бойынша; 

2) мемлекеттік тіркеуге жатпайтын ластаудың жылжымалы көздері бойынша – салық төлеушінің тұрған жері бойынша тапсырылады.

 1. Салық Кодексінің 3-тармағы 579 бапта көрсетілгендерді қоспағанда, төлемақы төлеушiлер декларацияны тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi екінші айдың 15-күнінен кешiктiрмей тапсырады.
 2. Жылдық жиынтық көлемдері 100 АЕК-ке дейiнгі төлемдер көлемінде төлемақы төлеушілер декларацияны есептi салықтық кезеңнiң
  20 наурызынан кешiктiрмей тапсырады.

Рұқсат құжаты көрсетілген мерзiмнен кейiн ресiмделген жағдайда, төлеушiлер декларацияны рұқсат құжаты алынған айдан кейiнгi айдың
20-күнінен кешiктiрмей тапсырады.

Бас маман Ибраимов Д.

                                                                                                     Панфилов ауданы бойынша МКБ

Кеден шекарасы арқылы кедендік баж төлемін төлемей өткізілетін  өз жеке басына қолданатын тауарлардың тізімдемесі

            Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Жеке тұлғалардың  өз жеке басына қолданатын Кедендік одақ аймағының кедендік шекарасы арқылы  өткізілетін тауарларының критерийлері (өлшемдері) туралы»  2015 жылғы 31 наурыздағы № 250 бұйрығына өзгерістер енгізілді,  яғни осы бұйрыққа сәйкес жеке басына қолданатын тауардың сипаттамасы мен сандық көрсеткішіне және Кедендік аймақтың кеден шекарасынанжүктерді алып өтудің жиілігіне сәйкес төмендегідей, егер:

1.Саны төмендегі көрсеткіштен аспайтын болса:

 • Теріден тігілген бұйымдар (оның ішінде бас киім) – бір адамға тігісі мен өлшемі 1 (бір) дана;
 • Ұялы телефон – 1 адамға 2 (екі) дана;
 • Планшет – 1 адамға 2 (екі) дана;
 • Алып жүруге болатын компьютерлер мен оларға қосымшалар (ноутбук, нетбук) – 1 адамға 1 (бір) дана;
 • Қымбат әшекей бұйымдар – 1 адамға 5 (бес) дана;
 • Велосипед – 1 адамға 1 (бір) дана;
 • Бала арбасы – 1 адамға 1 (бір) дана.
 1. Кедендік аймақтың кеден шекарасынан жүктерді алып өтудің жиілігі жеке тұлғалар үшін айына 1 (бір) реттен аспайды.

Кедендік аймақтың кеден шекарасынан қандайда бір тәсілмен алып өтілген жеке басына пайдаланатын автокөлік құралдары жылына 1 данадан асатын болса, ондай көлік құралдары  кәсіпкерлік қызметке жатқызылады.

Жоғарыдағы көрсеткіштер қолданыста болған тауарлар үшін (жеке басқа пайдаланатын көлік құралдарынан басқа) қолданылмайды.

Жоғарыда көрсетілген критерийлерге (өлшемдерге) сәйкес келмеген жағдайда кедендік баж бірыңғай ставкаға сәйкес тауар құнының 30 пайызы, немесе заттың 1 килограмдық салмағы үшін 4 евро алынады.

Енгізілген  бұйрықтың негізінде  төсек жаймаларына,  кілемдер мен басқа текстильдік еден төсеніштеріне, бас киімдер, аяқкиімдер, теріден тігілген бұйымдарға, жеке бас күтіміне арналған заттарға, парфюмерлік-косметикалық бұйымдарға,  тағам өнімдеріне, тұрмыстық техника мен электр  тауарларына шектеу алынады.

Жер үсті көліктерімен кедендік баж салығын төлемей жеке басына қолданатын тауарлардың сомасы 1500 евродан және салмағы 50 килограмнан аспауын еске сақтау қажет.

Жеке тұлғаның кедендік шекарадан өту жиілігі 1 айда 1 реттен аспауы керек.

Панфилов ауданы бойынша

Мемлекеттік кірістер басқармасы

бас маман Ибраева М.