Tiл:

Мәтін мөлшері/Размер текста

Zoom in Regular Zoom out

Сауалнамалар/Опросы

Получаете ли Вы государственные услуги посредством портала Электронного Правительства?

Ақпарат

Информация

Банерлер

Байланыс

Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Головацкий көшесі, 129 тел: 8(72831)5-13-62
------------------------------------------------- Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Головацкого, 129 тел: 8(72831)5-13-62

СТАТИСТИКА БАСҚАРМАСЫ

Ішкі сауда статистикасы

Бөлшек сауда – халыққа жеке тұтыну және үйге пайдалану немесе кәдеге жарату үшін жаңа және бұрын пайдаланылған тауарларды қайта сату (өңдемей сату).

                  Көтерме сауда – жаңа және бұрын пайдаланылған тауарларды бөлшек сауда сатушыларға, өнеркәсіптік, коммерциялық, институционалды немесе кәсіби  пайдаланушыларға немесе көтерме сауда сатушыларға, сондай-ақ осындай тұлғалардың немесе компаниялардың атынан тауарларды сатып алған кезде делдал немесе агент ретінде қызмет ететіндерге немесе осы тауарларды сататындарға алып-сату (өңдемей сату).

 

Біздің аудан бойынша 2018 жылғы қаңтар-желтоқсанға бөлшек сауда тауар айналымының көлемі 11677916 мың теңгені құрады, 2017 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 100,5 %-ды құрады. 2018 жылы желтоқсан айында тауарларды өткізу 1793093 мын.теңгені құрады, бұл өткен аймен салыстырғанда 138,9 % ға өскен.

               Жыл басынан жеке меншік нысанындағы кәсіпорындармен тауарларды өткізуден, нарықтағы және жеке кәсіпкерлермен болған саудадан болатын айналымды құрады, басқа мемлекеттер мен олардың заңды тұлғаларынан және азаматтар саудасынан болған айналым біздің ауданда жоқ.  Ағымдағы жылдың басынан ауданымызда көтерме сауда тауар айналымы  3 105 943 мың. теңгені құрады, яғни 2017 жылмен салыстырғанда 3,1 %-ға өсті .

 

Аудандық статистика басқармасы

басшысы Б А Қасенова

16.01.2019 ж.


Жедел ақпарат   2019 жылғы  16 қантар

23

Экспресс-информация 23

от 16 января 2019 года

 

Тіркелген ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер Панфилов ауданы  (2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша)*

Зарегистрированные производители сельскохозяйственной продукции Панфиловский район (по состоянию на 1 января 2019 года)

  бірлік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   единиц

Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша заңды тұлғалар, филиалдар және өкілдіктер
Юридические лица, филиалы и представительства с видом экономической деятельности “Растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях”
Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша дара кәсіпкерлер
Индивидуальные предприниматели с видом экономической деятельности “Растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях
Шаруа немесе фермер қожалықтары
Крестьянские или фермерские хозяйства
Кенттің, ауылдың, ауылдық округтердің үй шаруашылық-тары
Домашние хозяйства поселков, сел, сельских округов
барлығы всего одан
из них
соның ішінде
 в том числе
барлығы
всего
одан
из них
басшылары әйел адамдары болып табылатындар
руководителями являются женщины
негізгі қызмет түрі бойынша
с основным видом деятельности
қосалқы қызмет түрі бойынша
со вторичным видом деятельности
оның ішінде басшылары әйел адамдары болып табылатындар
из них руководителями являются женщины
  1 2 3 4 5 6 7 8  
Панфилов ауданы 95 11 89 6 41 5313 1268 14817 Панфиловский район
Жаркент қ.о 32 6 26 6 18 532 149 8200 Жаркентский г.о
Айдарлы а.о 3 1 3 1 76 26 377 Айдарлинский с.о
Басқұншы  а.о 6 1 6 2 366 95 1041 Баскунчинский с.о
Бірлік а.о 5 1 5 2 395 87 1116 Бирликский с.о
Жаскент а.о 3 3 155 42 626 Жаскентский с.о
Көктал а.о 8 8 4 332 94 2566 Коктальский с.о
Қоңырөлең а.о 5 5 5 314 76 1069 Коныроленский с.о
Пиджим  а.о 6 6 2 962 209 1821 Пиджимский с.о
Сарыбел а.о 3 3 337 73 812 Сарыбельский с.о
Талды а.о 4 4 1 310 61 1010 Талдынский с.о
Үлкенагаш  а.о 3 3 2 231 62 589 Улкенагашский с.о
Үлкеншыған а.о 4 4 1 525 110 1903 Улкешыганский с.о
Үшарал  а.о 6 2 6 1 451 124 1018 Ушаральский с.о
Шолақай   а.о 7 7 2 327 60 869 Чулакайский с.о

* Ауыл шаруашылық статистикалық тіркелімінің деректері бойынша

  По данным сельскохозяйственного статистического регистра

 

Жұмыс істеп тұрған ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер

Действующие производители сельскохозяйственной продукции

бірлік   единиц
Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша заңды тұлғалар, филиалдар және өкілдіктер
Юридические лица, филиалы и представительства с видом экономической деятельности “Растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях”
Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша дара кәсіпкерлер

Индивидуальные предприниматели с видом экономической деятельности “Растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях

Шаруа немес фермер қожалықтары
Крестьянские или фермерские хозяйства
барлығы
всего
басшылары әйел адамдары болып табылатын-дар
руководи-телями являются женщины
% тіркел-гендерге
в % к зарегис-трированным
соның ішінде
в том числе
барлығы
всего
одан
из них
% тіркелген-

дерге
 в % к зарегистри-рованным

негізгі қызмет түрі бойынша
с основным видом деятельности
қосалқы қызмет түрі бойынша
со вторичным видом деятельности
басшылары әйел адамдары болып табылатындар
руководи-телями являются женщины
барлығы
всего
% тіркелген-дерге
в % к зарегистрирован-ным
барлығы
всего
% тіркелген-дерге
в % к зарегистри-рованным
барлығы
всего
% тіркелгендерге
в % к зарегистрирован-ным
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Панфилов ауданы 56 4 58,9 50 56,2 6 100,0 153 93,9 5246 1255 98,1 Панфиловский район
Жаркент қ.о 21 1 65,6 15 57,7 6 100,0 17 77,3 521 146 96,1 Жаркентский г.о
Айдарлы а.о 2 1 66,7 2 66,7 22 100,0 76 26 100 Айдарлинский с.о
Басқұншы  а.о 3 50,0 3 50 2 66,7 363 94 99,2 Баскунчинский с.о
Бірлік а.о 1 20,0 1 20,0 5 100,0 388 86 97,7 Бирликский с.о
Жаскент а.о 1 33,3 1 33,3 9 100,0 150 42 96,8 Жаскентский с.о
Көктал а.о 6 75,0 6 75,0 34 97,1 304 86 91,6 Коктальский с.о
Қоңырөлең а.о 3 60,0 3 60,0 6 100,0 314 76 99,4 Коныроленский с.о
Пиджим  а.о 4 66,7 4 66,7 10 100,0 955 207 99,3 Пиджимский с.о
Сарыбел а.о 2 66,7 2 66,7 3 100,0 342 77 98,6 Сарыбельский с.о
Талды а.о 2 50,0 2 50,0 7 87,5 312 62 99,7 Талдынский с.о
Үлкенагаш  а.о 1 33,3 1 33,3 11 100,0 228 60 97,9 Улкенагашский с.о
Үлкеншыған а.о 3 75,0 3 75,0 11 100,0 524 111 99,1 Улкеншыганский с.о
Үшарал  а.о 4 2 66,7 4 66,7 9 90,0 445 122 98,5 Ушаральский с.о
Шолақай   а.о 3 42,9 3 42,9 7 87,5 324 60 98,5 Чулакайский с.о

Шаруа  қожалықтарының малы бойынша жазбаларды жүргізу

Шаруа қожалығы жұмыс дәптерінің   «Шаруашылықтың жеке меншігі болып табылатын мал (басы)» бөлімінде мал басы, құстар және өзге де ауылшаруашылығы жануарлары туралы деректер көрсетіледі.

ШФҚ аралау, ШФҚ басшысына сұрау жүргізу жəне малдарды тірі күйінде қайта есептеу, мал фермада (үй ауласында) болған кезінде жүргізіледі. Егер нақты есептеуді жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда мал басы туралы деректер ауыл шаруашылығы малдары басының нақты саны туралы осы ШФҚ иесіне сұрау жүргізу арқылы жазылады. Малды есепке алу күнтізбелік жылдың
1 қаңтарындағы және 1 шілдесіндегі жағдай бойынша жүргізіледі.

 

ШФҚ бойынша малдың жалпы санына сол немесе басқа шаруашылықтың қызметкерінің жеке меншігіне жататын үй шаруашылықтары бойынша нақтыланған мал басы кірмейді.

Мұндай мал болған жағдайда ШФҚ басшысы жергілікті атқарушы органның маманына отарында малы бар азаматтардың тізімін беру керек. Бұл мал үй шаруашылықтары бойынша халықтың малы ретінде жазылады.

Әр ШФҚ бойынша малдардың жайылымда жəне өрісте не болмаса жұмыста немесе басқа шаруашылықтың қарауында жүргеніне қарамастан, ШФҚ иелігіндегі барлық мал көрсетіледі.

Егер ШФҚ малды үй шаруашылықтарында өсіруге (бордақылауға) беретіндігі анықталған болса, онда мұндай санының үй шаруашылықтары бойынша есепке кірмегенін анықтау қажет.

Осындай фактілер анықталған жағдайда жергілікті атқарушы органның малдың есебін жүргізуші маманы үй шаруашылықтарын тіркеу жазбаларына өзгерістер енгізеді, яғни бұл малды үй шаруашылықтарынан алып тастайды.

Бұл жағдайда тағы да бір рет сол мал санының ШФҚ бойынша енгізілгенін тексеру керек.

Егер ШФҚ-да шарт бойынша бордақылауға қойылған мал болса мұндай малдың саны туралы мəлімет тіркеу жазбаларында жазылмайды.

Егер ШФҚ сол кенттің, ауылдың және ауылдық округтің аумағында тұрмайтын адамға тиесілі мал болса, онда мұндай малдың саны туралы мəлімет тіркеу жазбаларында, VII «Қосымша мəліметтер» бөлімінде мал ұстайтын ШФҚ-ға жазылады.

Басқа ШФҚ-дан ұзақ ұстауға қабылданған малдарды өткізіп және есепке алынбауын болдырмау мақсатында, барлық жағдайда есепке алу малдың тұрған жері бойынша жүргізіледі. Сонымен қатар бұл малдың нақты кімге тиесілігі мұқият тексеріледі және ақпарат VII «Қосымша мəліметтер» бөлімінде көрсетіледі.

Аудандық статистика басқарма басшысы  Б Қасенова

03.12.2018 ж


Тұтыну тауарлары  бағасы

Тауарлар (көрсетілетін қызметтер) бағасын байқау жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанына сәйкес бағаны тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Бағаны тіркеу – жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды жүргізу кезінде тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің бағалары (тарифтері) туралы алғашқы статистикалық деректерді жинау болып табылады. 

Тауарлар (көрсетілетін қызметтер) жиынтығы  барлық өңірлер үшін орталықтандырылған түрде белгіленеді.

Бағаны тіркеу тауар өткізу (қызмет көрсету) орындарында тікелей жүргізіледі. Тіркеу жүргізілген күні төленген (қолданыстағы) бағалар (тарифтер), салықты қоса бақыланады. Бағалардың (тарифтердің) кез келген өзгерісі, немесе баға құрудың факторлары және басқа да себептермен туындаған оның жаңа деңгейі тіркеледі.

Баға тұтыну тауарларына базалық объектілерді аралау және оларды затбелгілерден (бағалықтан) санау арқылы мамандармен тіркеледі, қажет болған жағдайда базалық объектілердің білікті қызметкерлерімен консультация немесе базардағы сатушыларға пікіртерім жүргізіледі. Ақылы қызметтерге бағаларды (тарифтерді) тіркеу баға (тарифтер) орналастырылған прейскуранттар негізінде тіркелетін базалық объектілерді аралау жолымен жүзеге асырылады, немесе ақылы қызмет көрсететін адамдардан сұрау арқылы жүргізіледі.

Бағаны тіркеудің ең маңызды қағидаттарының бірі үздіксіздікті және бағаның «таза» өзгеруін сақтау болып табылады. Бүгінгі таңда баға тіркеуші мамандардың негізгі міндеті бағаны тіркеу методологиясын сақтау және баға дәлдігін  бақылау болып табылады.

Аудандық статистика басқармасының

 жетекші маманы  Н.А.Биширова

30.11.2018ж


Барқармадағы  Әдеп кодексін сақтау бойынша  дәріс.

2018 жылдың 11 қыркүйегінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Алматы облысының Статистика департаментінің Департаменттің Әдеп жөніндегі уәкіліГүлбахыт Рымбекқызы Жүмәділова Панфилов  ауданының Статистика басқармасы  қызметшілеріне Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамалары мен Әдеп кодексін сақтау бойынша  дәріс берді.

Сонымен бірге сыйлықтар туралы жадынама, киім үлгісі мен әлеуметтік желілердегі аккаунттарды пайдалану бойынша әдістемелік ұсынымдар бойынша да тақырыптар көтеріліп қызу талқыланды. Сондай-ақ 2019 жылы болатын Халық санағы туралы мемлекеттік қызметшілерге түсіндіру жұмыстары  да жүргізілді.

Осы аталған тақырыптар бойынша басқарма қызметшілері арасында жиі-жиі оқыту жұмыстары жүргізіліп тұрды десек те, Әдеп жөніндегі уәкілдің тікелей өзінің келіп сабақ өткізуі, басқа да өзекті мәселелердің қаралып, тағы да қайта талқыға салынуы ерекше әсер қалдырды.

Аудандық статистика басқарма басшысы   Б Қасенова

29.10.2018 ж


Астықтың қолда бары мен қозғалысы

2018 жылдан бастап астықтың қолда бары мен қозғалысы туралы статистикалық байқау екі нұсқада: айлық кезеңділіктегі (желтоқсанға есепті қоспағанда, қаңтардан қараша кезеңін қоса алғанда) «Астықтың қолда бары» 2-сх (астық) нысаны бойынша, жылдық кезеңділіктегі «Астықтың қолда бары мен қозғалысы туралы» 2-сх (астық) нысаны бойынша бір жылға тұтастай алғанда астық қозғалысының барлық қөрсеткіштерін қоса жүргізіледі.

Аумақтық органдарға астықтың ай сайынғы бары, сондай-ақ астықтың жылдық қозғалысы бойынша деректердің сапасын қамтамасыз ету үшін:

 • статистикалық нысандарды толтыру бойынша респонденттермен түсіндірме жұмыстарын үнемі жүргізу;
 • деректер қорын Комитетке жіберер алдында облыс ішіндегі астық қозғалысы бойынша айырмашылықты мұқият пысықтау;
 • облыстағы бар шартты мал басына және азыққа кететін астықтың шығыс нормасына байланысты халыққа астықты сату бойынша деректерге бақылауды күшейту;
 • астық иесіне сақтауға берілген, астық иесінен сақтауға алынған, астық иесіне қайтарылған және астық иесінің сақтаудан кері қайтарып алынған астық көлемін көрсететін баптар бойынша деректерге бақылауды күшейту;
 • статистикалық деректерді астық нарығының қатысушыларындағы дақылдарының қолда бары мен сапасын тексеру бойынша функциясын жүзеге асыру барысында қалыптасатын жергілікті атқарушы органдардың әкімшілік деректерді салыстыру бойынша жұмысты жүргізу; айырмашылықтар анықталған жағдайда, алғашқы ақпараттың құпиялылығын көздейтін қолданыстағы заңнама шеңберінде жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп олардың себептерін анықтау және жою;
 • респонденттердің есептерде астықтың бақыланбайтын шығысының айтарлықтай көлемін көрсеткен фактілері анықталған жағдайда жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп себебін анықтау және жою;
 • респонденттердің толық қамтылуын қамтамасыз ету үшін астықты қайта өңдеу бойынша өнеркәсіп статистикасы деректерімен салыстыруды жүзеге асыру;
 • астық экспорттаушылардың барлығының толық қамтылуын қамтамасыз ету үшін өзара сауда статистикасы деректерін, сондай-ақ әкімшілік дереккөздерді пайдалану қажет.

Аудандық статистика басқарма басшысы   Б Қасенова

17.09.2018 ж


Үй шаруашылықтары бойынша жазбаларды жүргізу тәртібі

Әр шаруашылық бойынша есепке алумен кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің аумағында тұрақты немесе уақытша тұрып жатқан үй шаруашылықтары барлық мүшелері құрылысы, мекені, малының болуына қарамастан қамтылады.

Уақытша тұратындар қатарында халықтың мынадай санаттары есепке алынады:

 • кенттің, ауылдың, ауылдық округтің аумағына уақытша келгендерге:

оқу орнының орналасқан жері бойынша (оқу орындарының жатақханаларында, мектеп жанындағы интернаттарда) оқу кезеңінде тұратын, оқушылар;

балалар үйінің тәрбиеленушілері;

мүгедектер және қарттар үйлеріндегі мүгедектер мен қарттар;

ауруханалық мекемелерде ұзақ мерзімді ем алып жатқан науқастар;

уақытша және маусымды жұмысқа, сондай-ақ шарт бойынша жұмысқа келген адамдар;

қалалық мекендерде тіркеліп, бірақ іс жүзінде кенттің, ауылдың, ауылдық округтің аумағында тұратын азаматтар;

әскери қызметшілердің әскери қызметтен өтетін орнына келген және кенттің, ауылдың, ауылдық округтің аумағында тұратын әскери қызметкерлердің отбасы есепке алынады;

 • кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің аумағына келген бас бостандығынан айыру орындарынан шартты түрде босатылған және осы кенттің, ауылдың, ауылдық округтің аумағында белгілі бір уақыт ішінде тұрып жатқан адамдар;

Тіркеу жазбаларында жазғы маусымға тұрғын үй-жайларды жалдайтын адамдар және кенттің, ауылдың, ауылдық округ аумағында орналасқан саяжай иелері (салушылары), қалалық мекенде тұрғылықты тұратындар және тіркелгендер есепке алынбайды.

Уақытша тұратын адамдардың санатын анықтау үшін уақытша тұру мерзімі өлшемшарт ретінде белгіленбеген және жұмыстың, емделудің, оқудың басталған және аяқталған мерзімімен немесе басқа да негіздермен айқындалады.

Аудандық статистика басқарма басшысы   Б Қасенова

13.08.2018 ж


Инвестиция статистикасы

Респонденттермен 1-инвест нысаны бойынша есебінде берілетін негізгі капиталға салынған инвестиция туралы мәліметтердің сапасына үнемі бақылау жүргізу керек екендігін естеріңізге саламыз. 200 мың теңгеден төмен мөлшердегі инвестиция көлеміне назар аудару керек және осы шығыңдардың шыңында негізгі капиталға салынған инвестиция екендігін нақтылау керек, кәсіпорынның ағымдағы шығыны және ұймдардың шығындарың мемлекеттік бюджеттен, мемлекеттік мекемелерді қамтамасыз етуге бөлінген.

Сонымен қатар, егер респонденттермен жұмсалған шығындар негізгі капиталға салынған инвестиция түсінігіне қатысты болмаса, онда респондент есепті кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі статистика Комитеті Төрағасының 2017 жылдың 20 қарашасындағы №178 бұйрығымен бекітілген Респонденттермен алғашқы статистикалық деректерді ұсыну ережелері 1 к қосымшасына сәйкес статистикалық нысанның орнына қызметтің болмауы себебі мен аталған қызмет іске аспайтын мерзімді көрсетіп қызметтің іске аспауы туралы хабарламаны беруге құқылы.

Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемдерін қаржыландыру көздері бөлінісінде дұрыс бөлуге назарларыңызды саламыз. Қаржыландыру көздері – республикалық және жергілікті бюджет қаражаттары болған жағдайда, дәлелдейтін құжаттарының (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы мен маслихаттың шешімі) бар болуын тексеру керек, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы). Республикалық бюджет бойынша енгізу үшін негіз көлемін болып табылады инвестициялық жобалар сәйкес Қазақстан Республикасы Заңының 30 қарашадағы 2017 жылғы № 113-VI республикалық бюджет туралы “ҚРЗ 2018 – 2020 жылдарға арналған” және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 7 желтоқсандағы 2017 жылғы № 823 Туралы “Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру республикалық бюджет Туралы “2018 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы”.

Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасында жобалық басқарудың енгізілуіне байланысты, мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруды ақпараттық қамтамасыз ету және министрлік Меморандум көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу үшін қажетті, инвестиция статистикасы бойынша бірқатар жаңа көрсеткіштер енгізілді.

Аудандық статистика басқарма басшысы  Б Қасенова

30.07.2018 г


Алматы облысы Панфилов ауданындағы тіркелген және жұмыс істеп тұрған ауыл шаруашалығы өнімдерін өндірушілер Тіркелген ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер (2018 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша)


Медициналық сақтандыру бойынша

            Міндетті медициналық сақтандыру мәселесіне қатысты бүгінгі күні  «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V Заңына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару бойынша мерзімдерді 2020 жылға ауыстыру бойынша өзгерістер енгізілді.

            Тиісінше, респонденттер және интервьюерлермен ақылы қызмет көрсету туралы шарт жасасу бойынша жұмыс бұрыңғыдай талаптарда жалғастырылатын болады.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №122-VI ҚРЗ толықтырулармен «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V ҚРЗ (01.01.2018 бастап енгізіледі) өзгерістердің енгізуімен салыстырмалы кестесі.

р/с

Құрылымдық элементінің атауы 31.12.2017 жылға дейін редакциялау 01.01.2018 жылдың бастап редакциялау
1 28 бөлім 28-бап. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар

 

2.Қорға төленуге жататын, мемлекеттің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары:

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есептеу объектісінің 1 пайызы;

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есептеу объектісінің 2 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

2.Жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді алушылардың жарналары:

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – жұмысынан айырылған жағдайда төленетін тағайындалған әлеуметтік төлем сомасының 1 пайызы;

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – жұмысынан айырылған жағдайда төленетін тағайындалған әлеуметтік төлем сомасының 2 пайызы мөлшерінде белгіленеді

3.Дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалардың жарналары 2017 жылғы 1 шілдеден бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.     

 4.Взносы граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков устанавливаются с 1 января 2018 года в размере 5 процентов от объекта исчисления взносов.     

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтардың, сондай-ақ өзге де төлеушілердің жарналары 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

7. Қорға жарналар төлеуден мыналар:

1) жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер алушыларды қоспағанда, осы Заңның 26-бабының 1-тармағында көрсетілген адамдар;

4) құқық қорғау органдарының қызметкерлері босатылады.

28-бап. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар

2.Жұмыскерлердің, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалардың қорға төлеуге жататын жарналары:

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есептеу объектісінің 1 пайызы;

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есептеу объектісінің 2 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

2-тармақ алып тасталсын;

3. Дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың, жарналары 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

 4.Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтардың, сондай-ақ өзге де төлеушілердің жарналары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

 

 

7. Қорға жарналар төлеуден мыналар:

1) жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер алушыларды қоспағанда, осы Заңның 26-бабының 1-тармағында көрсетілген адамдар;

2) әскери қызметшілер;

3) арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері;

4) құқық қорғау органдарының қызметкерлері босатылады.    

Аудандық статистика басқарма басшысы Б Қасенова

26.06.2018ж.


Отбасы қарым қатынастары

           Мемлекеттік статистика органдары алғаш рет мақсаты туудың дамуы, отбасыны қалыптастыру ,отбасындағы гендер және ұрпақаралық қарым-қатынастар бойынша өзекті және обьективті деректер алу болып табылатын «Ұрпақ және гендер» іріктемелі зерттеуін өткізуде.

          Соңғы бірнеше онжылдықта отбасы қатынастары қатты өзгерді , отбасылар тым шағын және тұрақсыз болып тұр , сондай-ақ ұрпақ арасындағы қатынастар өзгерді. Алынған деректер болып жатқан өзгерістерді түсінуге және тиімді отбасылық-демографиялық және гендерлік саясатты әзірлеу арқылы қажетті шаралар қабылдауға көмектеседі.

         Халықтан  алынған ақпарат қатаң құпияда сақталатындығына және тек статистикалық мақсаттарда ғана қолданылады.

          Зерттеуге қатысушы  мүлде кездейсоқ таңдап алынады , себебі іріктеу статистикалық деректер базасынан математикалық , кездейсоқ  әдіспен жүргізілді.

         Олардан қажет ақпаратты ұсынуларыңызды сұраймыз. Отбасы жөнінде үй шаруашылығыңызға қатысы бар бірқатар сұрақтар қойылады.

          Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі және мемлекет саясатының тиімділігі халықтың толық әрі егжей-тегжейлі жауаптарыңызға байланысты.

          Сауалнамалық пікіртерім жүргізу үшін 2018 жылғы 16 сәуір мен 31 шілде аралығында  арнайы  интерьвюер жұмыс жасайды.

Аудандық статистика басқарма басшысы Б ҚАСЕНОВА

06.04.2018 г


«Уақытты пайдалану күнделігі» бойынша зерттеудің ұйымдастыру сұрақтары

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті (бұдан әрі – Комитет) 2018 жылға арналған Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес халықтың уақытты пайдалануына зерттеу жүргізеді, уақыт бюджетін бұдан бұрынғы зерттеу 2012 жылы ұйымдастырылған болатын. Зерттеу жүргізу 2018 жылғы 2-10 сәуір аралығындағы кезеңге жоспарланған . 

D 001 нысанына Кәсіптер түрлерінің анықтамалығы өзгертілді және 2017 жылы БҰҰ бекіткен Уақытты пайдалану статистикасы үшін қызмет түрлерінің халықаралық жіктеуішіне (УҚСХЖ) сәйкес өзектілендірілді. УҚСХЖ бойынша жаңа анықтамалықты пайдаланудың мақсаты елдер арасындағы уақытты пайдалану туралы (халықтың 24 сағаттық күн ішінде орындайтын барлық ықтимал іс-әрекеттері)маңызды және салыстырмалы статистикалық деректерді ұсыну болып табылады. 

Уақытты пайдалануды зерттеу үшін Кәсіп түрлерінің жаңа анықтамалығы негізгі 9 бөлімнен (56 кіші бөлімдерден) тұрады:

 1. жұмыспен қамту және жұмыспен қамтуға байланысты басқа да қызмет;
 2. меншікті пайдалану үшін тауарлар өндіру;
 3. үй шаруашылығы мен оның мүшелері үшін ақы төленбейтін үй қызметтері;
 4. үй шаруашылығы мүшелеріне күтім жасау бойынша ақы төленбейтін көрсетілетін қызметтер;
 5. ақы төленбейтін волонтерлік және басқа да ақы төленбейтін жұмыстар;
 6. оқу;
 7. әлеуметтену және қарым-қатынас, бірлестіктерге қатысу мен діни практика;
 8. мәдениет, бос уақыт, бұқаралық ақпарат құралдары және спорттық іс-шаралар;
 9. өзіне-өзі қызмет көрсету және дербес қызмет көрсету.

Зерттеу еңбек өнімділігі, ұлттық шоттарды құру сияқты салаларда талдамалық жұмыстардың кең спектрін жүргізуге, сондай-ақ әйелдер еңбегі, олардың экономикаға қосар үлесі, әл-ауқат көрсеткішінің бірі болып табылатын бос уақытты ұйымдастыру мен өткізу сияқты басқа да мәселелерге назар аударуға  мүмкіндік береді.

Аудандық статистика басқарма басшысы  Б. ҚАСЕНОВА


АСТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ ДЕРЕКТЕРІ

Аумақтық органдарға астықтың ай сайынғы бары, сондай-ақ астықтың жылдық қозғалысы бойынша деректердің сапасын қамтамасыз ету үшін:

 • статистикалық нысандарды толтыру бойынша респонденттермен түсіндірме жұмыстарын үнемі жүргізу;
 • деректер қорын Комитетке жіберер алдында облыс ішіндегі астық қозғалысы бойынша айырмашылықты мұқият пысықтау;
 • облыстағы бар шартты мал басына және азыққа кететін астықтың шығыс нормасына байланысты халыққа астықты сату бойынша деректерге бақылауды күшейту;
 • астық иесіне сақтауға берілген, астық иесінен сақтауға алынған, астық иесіне қайтарылған және астық иесінің сақтаудан кері қайтарып алынған астық көлемін көрсететін баптар бойынша деректерге бақылауды күшейту;
 • статистикалық деректерді астық нарығының қатысушыларындағы дақылдарының қолда бары мен сапасын тексеру бойынша функциясын жүзеге асыру барысында қалыптасатын жергілікті атқарушы органдардың әкімшілік деректерді салыстыру бойынша жұмысты жүргізу; айырмашылықтар анықталған жағдайда, алғашқы ақпараттың құпиялылығын көздейтін қолданыстағы заңнама шеңберінде жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп олардың себептерін анықтау және жою;
 • респонденттердің есептерде астықтың бақыланбайтын шығысының айтарлықтай көлемін көрсеткен фактілері анықталған жағдайда жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп себебін анықтау және жою;

Панфилов аудандық статистика басқармасы басшысы Б.ҚАСЕНОВА

02.03.2018 ж


ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Электрондық ақша төлем жасау әдісі ретінде электрондық нысанда сақталатын және жүйенің басқа қатысушыларымен электрондық ақша жүйесінде  төлем құралы ретінде қабылданатын  электрондық ақшалар эмитетінің шартсыз және қайтарымсыз ақшалық міндеттемелері.

Электрондық терминал болып қолма-қол ақшаны беру ) бойынша операцияларды жүргізуге,  ақша төлемдері мен аударымдарды жүргізуге, шетел валюталарын ауыстыру операцияларын және басқа да банктік операциялардың түрлерін, оның ішіде төлем карточкаларын қолдану арқылы, сонымен қатар, тиісті операциялардың жүргізілгендігін растайтын құжаттарды қалыптастыруға арналған электронды-механикалық құрылғы есептейді.

Электрондық коммерцияға жатады:

 1. Ақпаратпен электронды алмасу
 2. Капиталдың электрондық қозғалысы
 3. Электрондық сауда
 4. Электрондық ақша
 5. Электрондық маркетинг
 6. Электрондық банкинг
 7. Электрондық сақтандыру қызметтері

Электрондық коммерция нарығы соңғы 20 жылда тұрақты даму үстінде, бұл интернет-қолданушылар санының қарқынды өсуімен, әлеуметтік желілердің және басқа интерактивті –онлайн платформалардың әсерінің өсуімен, электронды төлемдер жүйесінің дамуымен және нарықтағы жетекші қатысушылардың электрондық коммерцияға арналған жаңа технологиялық платформаларға көшуімен байланысты.

Жетекші маман ПРУС Ж.ЖАРМАНОВА

31.01.2018 ж


Ауыл шаруашылығы өнімдерінің  жалпы шығарылымын есептеу

 «Қазақстан Республикасында ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (қызметтерінің) жалпы шығарылымы» жедел-ақпаратын  2018 жылы  статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес ай сайын және осындай жылдық бюллетенді де жариялау көзделген. Облыс деңгейінде жалпы шығарылым көрсеткішін қалыптастыруды ай сайын жүргізу қажет. Есептеу үшін Комитет төрағасының 2015 жылғы 9 қарашадағы №175 бұйрығымен бекітілген және Комитет сайтында жарияланған «Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (қызметтерінің) жалпы шығарылымын есептеу әдістемесін» пайдалану қажет.

Жоғарыда көрсетілген әдістемеге сәйкес, жыл бойы өсімдік шаруашылығы жалпы шығарылымы бойынша деректерді қалыптастыру кезінде есепті жылдағы әрбір ауыл шаруашылығы дақылдарының болжамды жалпы жинауы және әрі қарай алынған көлемді өндірістің маусымдылығына байланысты жылдың айларына орналастырылуы анықталады. Есепті жылда ашық жердің ауыл шаруашылығы дақылдарының болжамды жалпы жинауын есептеу үшін және ағымдағы жылдың ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқаптары мен  алдыңғы жылдағы сәйкес дақылдардың орташа түсімділігі туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың деректері пайдалынылады. Өсімдік өнімдерін өңдіру ауа-райына бағынышты болғандықтан, ерте айларда түсімдікті болжамды жалпы жинау әрдайым нақты нәтиже бермейді. Осыған байланысты кейінгі айларда болжамды жалпы жинау әкімшілік көздердің деректерін қолдану арқылы анықталады және түзетіледі, сәйкес түзетулер өндірістің айлық көлеміне енгізіледі.

Аудандық статистика басқарма басшысы Б.Қасенова

             07.02.2018 ж


Сыбайлас жемқорлықпен күресу – баршамызға ортақ іс

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі,үлкен әлеуметтік қасірет болып табылады.Бүгінде  сыбайлас жемқорлық саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық. Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның да алға қойған өзекті мәселерінің бірі болып есептелінеді. 

«Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік мағынасына этимологиялық қарау мұны «параға сатып алу», «пара» ретінде, «corruptio» деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим құқығында сондай-ақ «corrumpire» түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда «сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу» деген түсінік беріп, құқыққа қарсы іс – әрекетті білдірген. Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипаттайды.

Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізінен лауазымды қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, көрінеу жалған жауап беру, сарапшының жалған қорытыңдысы немесе қате аудару, жалған жауап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге не қате аударуға сатып алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық байланыстарды пайдалану арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру инвестициялар тарту процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. Елбасы биылда «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты өзінің Қазақстан халқына Жолдауында «демократиялық қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ерекше мәнге ие болады» деп атап көрсетті. Яғни бұл мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты жою бағытындағы кешенді және жүйелі күрес жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай жалғасын табады деген сөз.

Сонымен, Transparency International ұйымының 2008 жылы жариялаған мәліметтеріне сүйенсек, сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша Азия өңіріндегі ең төмен ел Сингапур болып табылады екен. Transparency International ұйымының есебі бойынша сыбайлас жемқорлықтың ең төменгі деңгейі 10 балл деп есептелінсе, 9,2 баллдық жүйемен Сингапур елі 4-ші орында тұр.  Бұл рейтингте Қазақстан 2,2 баллмен 145-ші орынды иеленгенін айта кеткен жөн. Дамыған Сингапур елінің сыбайлас жемқорлықпен күресудегі жетістікті тәжірибесі біз үшін құнды, себебі біздің де менталитетіміз «азиаттық», сонымен қатар бұл «цифрлық экономикасы» бар мемлекет тәжірибесі болып табылады. Сол мемлекеттердің тәжірибесіне жүгінуге болады.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу, барлық мемлекеттік ұйымдардың алға қойған мақсаты. Бүгінде, онымен күресу үшін әр түрлі іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.

Ел болып еңсемізді көтеріп, төрткүл дүниеге Қазақ елін – егемен, демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде таныттық. Өткенімізге көз салсақ, Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орнын айқындады. Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кеселдерден айығуды міндет етіп қойды. Ол жол – елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының бастауымен алға қойылған сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы.
Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.

Панфилов ауданының статистика басқармасының

жетекші маманы Биширова Н.А

20.11.2017ж.


Саудамыз қай деңгейде

Бөлшек сауда дегеніміз халыққа жеке тұтыну және үйге пайдалану немесе кәдеге жарату үшін жаңа және бұрын пайдаланылған тауарларды қайта сату (өңдемей сату).

                Көтерме сауда – жаңа және бұрын пайдаланылған тауарларды бөлшек сауда сатушыларға, өнеркәсіптік, коммерциялық, институционалды немесе кәсіби  пайдаланушыларға немесе көтерме сауда сатушыларға, сондай-ақ осындай тұлғалардың немесе компаниялардың атынан тауарларды сатып алған кезде делдал немесе агент ретінде қызмет ететіндерге немесе осы тауарларды сататындарға алып-сату (өңдемей сату).

 

               2017 жылғы қаңтар-қыркүйек аралығындағы бөлшек сауда тауар айналымының көлемі 6941,6 млн. теңгені құрады, 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 5,4%-ға өсті. 2017 жылы қыркүйек айында тауарларды өткізу 1229,3 млн.теңгені құрады, бұл өткен аймен салыстырғанда 10,4 %-ға кеміді.

                Ағымдағы жылдың басынан аудандағы  көтерме сауда тауар айналымы 761,6 млн. теңгені құрады, яғни 2016 жылмен салыстырғанда 87,3%-ға өсті.

Аудандық статистика басқармасының басшысы Б Қасенова

 18.10.2017 ж.


Еңбек рыногының негізгі индикаторлары

Қазақстан Республикасында 2001 жылдан бастап халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша іріктемелі зерттеуі жүргізіліп келеді. Зерттеумен қорытындыларын халықтың барлық санына таратумен байқаудың іріктеме әдісінің негізінде республиканың барлық өңірлері қамтылады. 15 және одан жоғары жастағы адамдар байқау бірліктері болып табылады.

Жұмыс күші – тауарлар мен қызметтер өндіру үшін жұмыс күшінің ұсыныстарын қамтамасыз ететін, жұмыс күшін өлшеу үшін белгіленген жастағы халықтың бөлігі. Жұмыс күшінің санына экономикалық қызметтің барлық түрлерінде жұмыспен қамтылғандар және жұмыссыздар кіреді.

Халық санындағы жұмыс күші үлесі – 15 және одан жоғары жастағы халықтың жалпы санындағы жұмыс күші санының пайызбен өлшенген үлесі.  

Жұмыспен қамтылған халық – әркім өз жағдайы бойынша бір аптаға тең белгілі бір қысқа кезең ішінде мынадай:

а) «жалдамалы (ақы төленетін) қызметкер»

ә) «өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкер»

санаттарының біріне жатқызылуы мүмкін тиісті жастағы барлық  адамдар.

Тексеру аптасында демалыста (еңбек, жалақы сақтауынсыз, жүктілігіне немесе бала күтіміне байланысты) немесе науқастанған тұлға жұмыспен қамтылған деп саналады, себебі ол өз жұмысына ресми тіркелген.

Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейі – экономикада жұмыспен қамтылғандар санының пайызбен өлшенген15 және одан жоғары жастағы немесе экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың жалпы санындағы үлесі.

Жалдамалы қызметкерлер  – еңбек ақы, сыйлық ақы, үстеме ақы және т.с.с. немесе заттай нысанда ақы төлеу (сыйақы) қарастырылған жалдану шарты бойынша жұмыс істейтін адамдар.

Өз бетінше жұмыспен қамтылу – бұл сыйақы мөлшері тікелей тауарлар мен қызметтерді өндіруден (өткізуден) (бұл жерде өзінің тұтынуы табыс бөлшегі ретінде қаралады) түскен табысқа  байланысты жұмыспен қамтылу.

Айналысатын жұмыстағы орны (жұмыспен қамтылу статусы) жөніндегі халықаралық сыныптамаға сәйкес өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлердің мынадай топтары анықталған:

 Жұмыс берушілер – өзінің меншікті кәсіпорнын басқаратын немесе қандай да бір экономикалық қызмет түрінде тәуелсіз кәсіпкерлік қызметпен айналысатын және бір немесе бірнеше жалдамалы қызметкерлері бар адамдар.

Өз бетінше жұмыс істейтін қызметкерлер – өз бетінше немесе бір я бірнеше серіктеспен жұмыс істейтін, өз бетінше жұмыспен қамтылу негізінде қызмет істейтін және қызметкерлерді тұрақты негізде жалдамайтын адамдар.

Отбасылық кәсіпорындардың көмектесетін (ақы төленбейтін) қызметкерлері – туысы басқаратын кәсіпорында (шаруашылықта) әдетте сыйақысыз жұмыс істейтін адамдар.

Кооператив мүшелері – кәсіпкерлік қызметпен айналысатын, еңбек кооперативінің мүшесі болып табылатын адамдар.

Жұмыссыздар – халықтың экономикалық белсенділігін өлшеу үшін белгіленген жастағы, қаралатын кезеңде:

а) жұмыссыз болған (табысты жұмысы болмаған);

ә) оны іздеумен белсенді айналысқан;

б) белгілі бір уақыт кезеңі ішінде жұмысқа кірісуге дайын болған деген үш негізгі критерийге бір мезгілде жауап берген адамдар.

Аудандық статистика басқарма басшысы Б ҚАСЕНОВА

21.08.2017 ж.


Құрылыс және инвестициялық қызмет көрсеткіштерін қалыптастыру

2017 жылы инвестициялар мен құрылыс статистикасы бойынша мәліметтерді жинау он-лайн режимінде жүргізіледі.

Сонымен қатар, 2-КС «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» айлық және жылдық мерзімділігі, 1-КС «Орындалған құрылыс жұмыстары (қызметтері) туралы есеп», 1-инвест «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» жылдық мерзімділігі статистикалық байқаудың нысаны бойынша деректердің өңдеуі және қалыптастыруы «е-Статистика» ИАЖ – да жүзеге асырылатын болады.

Респонденттердің назарын қолда бар нұсқаулық материалдарға аударту, нысанды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарда келтірілген ұғымдарды дұрыс және ұғынықты етіп түсіндіру, сондай-ақ оларға енгізілген өзгерістер жөнінде респонденттерге уақытылы хабарлап отырылады.

Респонденттермен статистикалық нысанда негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы, жергілікті және республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, пайдалануға берілген объектілер туралы деректерді толтырған кезде Сіздерге респонденттен қаражаттың мемлекеттік бюджеттен бөлінетіні туралы растайтын құжаттарды, нормативтік-құқықтық актілердің көшірмесін (республикалық бюджет үшін – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы, жергілікті бюджет үшін – облыстық (аудандық) маслихаттың шешімі) усыну  қажет екендігін ескертеміз.

Сонымен қатар, аумақтық статистика органдарының Интернет-ресурстарында жарияланған мәліметтердің сапасына назар аударылады. Олардың көрсеткіштері құрылымындағы айырмашылықтар мен ескі терминологияны қолдануды жойып және т.б., Комитеттің құрылыс және инвестициялар статистикасы жөніндегі мәліметтерімен сәйкес келтіріледі.

Аудандық статистика басқарма басшысы

Б.Қасенова

21.08.2017 ж.


Туризм саласы

2016 жылдан бастап орналастыру орындарын зерттеуді жүргізген кезде 55.10.3 «Ресми іс-шараларға арналған мейрамханалары бар қонақ үйлердің қызмет көрсетуі» экономикалық қызмет түрімен респонденттер қамтылуға қосылған. Бұл кішікласс– мемлекеттік қызметші және қонақ үй және мейрамханаларды жеке және ресми шараларға ұсыну қызметі, бұл санаттар бойынша клиенттерге қызмет көрсетуді қосады, бұл санат адамдары үшін тұру және бөлмелерді жалға алу үшін арнайы тариф қарастырылған. Сондай-ақ, ҚР-ң ресми тұлғаларына, дипломаттық шетел мемлекетінің өкіліне, ұлттық басқарма холдингінің, ұлттық холдингінің және ұлттық компаниялардың өкілдеріне ұсынылатын қызметтер.

Тіркелімде әрбір орналастыру орнында өзінің бірегей коды бар, сондықтан теңдікте бірнеше орналастыру орындары бар респондент есепті әрбір орналастыру орны бойынша жеке береді.

55.20.0 «Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын  үй беру» ЭҚЖЖ-ға демалыс пансионаттары жатады. 2015 жылғы қаңтар-маусымға және алдыңғы тоқсандарға бір қатар статистика басқармалары демалыс пансионаттарын 55.90.0 «Тұрғын үйдің басқа түрлері» ЭҚЖЖ-ға жатқызған, мұнда пансионаттар туралы сөз болып отыр.

Мәлімет үшін:

Пансиондар – бір немесе бірнеше бөлмелерді бір немесе оданда көп түндер аралығында және кейде ұзақ апта ай және жыл кезеңдері ішінде пәтерді жалға алушымен жалға алған үй. Ал, пансиондар «bed and board» қағидасымен жұмыс істейді, яғни баспана мен тамақтануды ұсынады. Сондай-ақ кір жуу, жинау және тамақтандыру сияқты қосымша қызметтер ұсынылуы мүмкін.

Демалыс пансионаттары – көркем және курорттық орындарда орналасады. Тұрғын жайлардан басқа пансионаттар көбінесе барлық қажетті инфрақұрылымымен меншікті бақыланатын қоршалған аумақтары болады: автотұрақ, орындықтарымен саяжолдар, жасыл отырғызулардағы асхана және кафелер, спорттық және балалар  алаңдары және т.б. Жағажайда орналастырылған пансионаттардың қайықтарды, катамарандарды және т.б. жалға берумен жеке жабдықталған абаттандырылған жерлері бар. 

Аудандық статистика басқармасы басшысы  

Б. Қасенова

21.08.2017 ж.


Бас жиынтық және өсімдік және мал шаруашылығындағы статистикалық байқаулар үшін іріктеме қалыптастырудың критерилері

Ауыл шаруашылығында іріктемелі статистикалық байқауларға (зерттеулерге) арналған бас жиынтық ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру бойынша қызметті өсімдік шаруашылығы бойынша байқаулар үшін, немесе ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру және көбейту бойынша қызметтімал шаруашылығы бойынша байқаулар үшін қызметті жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы өндірушілерінің тізбесін білдіреді.

Өсімдік және мал шаруашылықтарындағы зерттеулерге арналған бас жиынтықтар Ауыл шаруашылығының статистикалық тіркелімінегізінде қалыптастырылады, оны жүргізуді және өзектендіруді статистикалық тіркелімдерді жүргізуге жауапты Комитеттің құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және ауыл шаруашылығы құралымдарының қызметі туралы статистикалық байқаулар үшін жеке каталогтарды қалыптастыру мақсатында әр аудан/қала деңгейінде бас жиынтық келесідей топтастырылады:

 1. маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, мал шаруашылығы, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері бар ауылшаруашылық кәсіпорындары;

2) маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы қызмет түрлері бар 100 адамнан артық қызметкерлері бар шаруа немесе фермер қожалықтары;

3) мал шаруашылығы өнімінің ортажәне ірі тауар өндірісіне жататын шаруа немесе фермер қожалықтары;

4) маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері барқызметкерлерінің саны 100 адамға дейінгі қалалық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

5) маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері барқызметкерлерінің саны 100 адамға дейінгіауылдық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

6) мал шаруашылығы өнімінің ортажәне ірі тауар өндірісіне жатпайтын мал шаруашылығы, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері барқалалық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

7) мал шаруашылығы өнімінің ортажәне ірі тауар өндірісіне жатпайтын мал шаруашылығы, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері бар ауылдық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

8) қалалық жерлердегі егістік көлемі, шабындығы және жайылымы, көпжылдық көшеттері бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

9) ауылдық жерлердегі егістік көлемі, шабындығы және жайылымы, көпжылдық көшеттері бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

10) қалалық жерлердегі мал мен құсы бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

11) ауылдық жерлердегі мал мен құсы бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

12) бағбандық кооперативтерi.

Ауыл шаруашылығы бойынша статистикалық байқаулардың іріктемесіне түскен респонденттер тізімі шаруа немесе фермер қожалықтары және халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары бойынша әрбір аудан/қала үшін жеке қалыптастырылады жәнеорындарда статистикалық байқаулар ұйымдастыру және өткізу үшін аумақтық статистика органдарының басшыларына жеткізіледі және сайтта орналастырылады.

Аудандық статистика басқармасының басшысы Б .Қасенова

05.06.2017ж.


Құрметті Респонденттер!!!

Алматы облысының Статистика департаменті хабарлайды, Сіздерге статистика органдарына, бекітілген тізім бойынша статистикалық есептерді тек қана ЭЦҚ арқылы тапсыру қажет.

Статистика органдарына электрондық есептерді өткізу үшін Сіздерге қажет:

 1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) алу керек. ЭЦҚ алу жолдары Ұлттық куәландыру орталықтарында http://www.pki.gov.kz қолжетімді.
 2. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің www.stat.gov.kzинтернет –ресурсындағы  «Респонденттерге», әрі қарай  «Онлайн есептері» сілтемесіне жүгініңіз.
 3. Қиындықтар туындаса, Сіздер өздеріңіздің ЭЦҚ-бен аудандық, қалалық статистика басқармаларына (тел…………………) баруларыңызға болады.

Есептіліктерді  уақытында тапсырмасаңыздар, Сіздерге Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 497 бабы бойыншастатистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзған үшін жаза қолданылады:

Жеке тұлғаларға айыппұл

10 АЕК

Лауазымды тұлғаларға, коммерциялық емес ұйымдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне айыппұл

14 АЕК

Орта кәсіпкерлік субъектілеріне айыппұл

20 АЕК

Ірі кәсіпкерлік субъектілеріне айыппұл

120 АЕК

Аудандық басқарма басшысы Б. Қасенова

09.02.2017ж.


Бас жиынтық және өсімдік және мал шаруашылығындағы статистикалық байқаулар үшін іріктеме қалыптастырудың критерилері

Ауыл шаруашылығында іріктемелі статистикалық байқауларға (зерттеулерге) арналған бас жиынтық ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру бойынша қызметті өсімдік шаруашылығы бойынша байқаулар үшін, немесе ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру және көбейту бойынша қызметтімал шаруашылығы бойынша байқаулар үшінқызметті жүзегеасыратын ауыл шаруашылығы өндірушілерініңтізбесін білдіреді.

Өсімдік және мал шаруашылықтарындағы зерттеулергеарналған бас жиынтықтар Ауыл шаруашылығының статистикалық тіркелімінегізінде қалыптастырылады, оны жүргізуді және өзектендіруді статистикалық тіркелімдерді жүргізуге жауапты Комитеттің құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, мал шаруашылығы өнімдерін өндіружәне ауыл шаруашылығы құралымдарының қызметі туралы статистикалық байқаулар үшін жеке каталогтарды қалыптастыру мақсатында әр аудан/қала деңгейінде бас жиынтық келесідей топтастырылады:

1)    маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, мал шаруашылығы, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері бар ауылшаруашылық кәсіпорындары;

2)    маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы қызмет түрлері бар 100 адамнан артық қызметкерлері бар шаруа немесе фермер қожалықтары;

3)    мал шаруашылығы өнімінің ортажәне ірі тауар өндірісіне жататын шаруа немесе фермер қожалықтары;

4)  маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері барқызметкерлерінің саны 100 адамға дейінгі қалалық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

5)  маусымдық дақылдарды өсіру, көпжылдық дақылдарды өсіру, питомник өнімдерін өндіру, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері барқызметкерлерінің саны 100 адамға дейінгіауылдық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

6)    мал шаруашылығы өнімінің ортажәне ірі тауар өндірісіне жатпайтын мал шаруашылығы, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері барқалалық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

7)    мал шаруашылығы өнімінің ортажәне ірі тауар өндірісіне жатпайтын мал шаруашылығы, аралас ауыл шаруашылығы бойынша негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлері бар ауылдық жерлердегі шаруа немесе фермер қожалықтары;

8)    қалалық жерлердегі егістік көлемі, шабындығы және жайылымы, көпжылдық көшеттері бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

9)    ауылдық жерлердегі егістік көлемі, шабындығы және жайылымы, көпжылдық көшеттері бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

10)  қалалық жерлердегі мал мен құсы бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

11)  ауылдық жерлердегі мал мен құсы бар халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары;

12)  бағбандық кооперативтерi.

 1. Осы Әдістеменің 6-тармағының 1)-3) тармақшалары аралығында көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілері ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, мал шаруашылығы өнімдерін өндіружәне ауыл шаруашылығы құралымдарының қызметі туралыстатистикалық байқауларды жүргізу кезінде байқаулармен толық қамтылады.
 2. Осы Әдістеменің 6-тармағының 4)- 11)тармақшалары аралығында көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілері ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау, мал шаруашылығы өнімдерін өндіружәне ауыл шаруашылығы құралымдарының қызметі туралыстатистикалық байқауларды өткізу кезінде іріктемелі негізде зерттеледі. Іріктеменің оңтайлы мөлшерін анықтау және көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілеріүшін іріктемелі жиынтықтарды қалыптастыруды Комитеттің іріктемелерді қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады. Іріктемелі жиынтықтар өсімдік және мал шаруашылығы бойынша байқаулар үшін жыл сайын жаңартылады.

Осы Әдістеменің 6-тармағының 4) және 8)тармақшаларында көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілерінің іріктемелі жиынтығын қалыптастыру кезіндегі негізгі критерий ауыл шаруашылығы жерлері, оның ішінде егістік жерлер, көпжылдық екпелер, шабындық және жайылымдар болып саналады.

Осы Әдістеменің 6-тармағының5) және 9)тармақшаларында көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілерінің іріктемелі жиынтығын қалыптастыру кезіндегінегізгі критерий келесі ауыл шаруашылығы дақылдарының бір немесе бірнеше түрлерінің егістік алқабының болуыболып табылады:

дәнді (күрішті қоспағанда) және бұршақ дақылдары, оның ішінде бидай, жүгері, арпа, қара бидай, сұлы, тары, қарақұмық, кептірілген бұршақ дақылдары;

майлы дақылдар, оның ішінде күнбағыс; күріш; картоп; ашық топырақтағы көкөніс; бақша дақылдары; мақта; темекі; қант қызылшасы; саңырауқұлақ; азықтық дақылдар; гүлдер.

Сондай-ақкөпжылдық екпелердің, оның ішінде жүзім, шекілдеуікті және дәнекті жемістер, жидек дақылдары және жаңғақтардың болуы, шабындықтар мен көкөністер мен гүлдер өсіруге арналған жылыжайлардың болуы ескеріледі.

Осы Әдістеменің 6-тармағының6), 7), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілерінің іріктемелі жиынтығын қалыптастыру кезіндегі негізгі критерий келесі ауыл шаруашылығы жануарларыныңбір немесе бірнеше түрлерінің болуы болып табылады:

сүтті табынның ірі қара малы, оның ішінде сиыр; өзге де ірі қара мал мен енекелер, оның ішінде сиыр; қойлар, оның ішінде саулық қойлар; ешкілер, оның ішінде ешкілер; жылқылар, оның ішінде биелер; түйелер, оның ішіндеінгендер; шошқалар; тауықтар; күркетауық қораздары; қаздар; үйректер; мысыр тауықтары; үй қояндары; бөденелер; қырғауылдар; араның балұясы;  шаруашылықтарда өсірілген бұғылар; торда өсірілетін терісі бағалы аңдар.

Ауыл шаруашылығы бойынша статистикалық байқаулардың іріктемесіне түскен респонденттер тізімі шаруа немесе фермер қожалықтары және халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары бойынша әрбір аудан/қала үшін жеке қалыптастырылады жәнеорындарда статистикалық байқаулар ұйымдастыру және өткізу үшін аумақтық статистика органдарының басшыларына жеткізіледі және сайтта орналастырылады.

 1. Осы Әдістеменің 6-тармағының12)тармақшасында көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілері өсімдік және мал шаруашылығының статистикалық көрсеткіштері бойынша тек қана ауыл шаруашылығы санағы кезінде ғана зерттеледі.

Өсімдік шаруашылығының көрсеткіштері бойынша статистикалық деректер көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілері бойынша санақ арасы кезеңінде Ауыл шаруашылығының статистикалық тіркелімінің өзекті деректерін қолдану арқылы есепті түрдеқалыптастырылады. Есептеу осы Әдістеменің 5-бөлімінде жазылған.

Көрсетілген ауыл шаруашылығы өндірушілері бойынша мал шаруашылығы көрсеткіштері бойынша статистикалық деректер санақ арасы кезеңінде болмашы болып саналады және есепке алынбайды.

09.02.2017ж.


Құрметті Респонденттер!!!

Статистика органдарына электрондық есептерді өткізу үшін Сіздерге қажет:

 1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) алу керек. ЭЦҚ алу жолдары Ұлттық куәландыру орталықтарында http://www.pki.gov.kz қолжетімді.
 2. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің www.stat.gov.kz  интернет –ресурсына,  «Респонденттерге» ары қарай  «Онлайн есептері» сілтемесіне жүгініңіз.

Электрондық есептерді өткізу бойынша кеңес алу үшін – тел: 8-727-271-55-14 (Алматы облысының Статистика департаментіне) немесе call-centre 8-8000-800-878 (Қазақстан бойынша тегін).

Сондай-ақ, Сіздер Алматы облысының Статистика департаментінде орналасқан  Интернет-класс арқылы онлайн режимде есеп бере аласыздар (Алматы қаласы, Марков көшесі, 44).

30.11.2016ж.


Әр шаруашылық бойынша есепке алу деректерін нақтылау

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 10 маусымдағы №253 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті  Алматы облысының Статистика департаменті  мемлекеттік статистика саласындағы іріктеп тексерулерінің 2016 жылдың екінші жартыжылдығына арналған мемлекеттік тексеруді ауданымыздың төрт округінде шаруашылық бойынша есепке алу деректерінің анықтығын нақтылауды жүргізді.

Жүргізілген нақтылау қорытындысы бойынша төмендегі кемшіліктер анықталды:

Мемлекеттік статистика саласындағы Тексеру парағының 9-тармағы «Алдыңғы тексерулер негізінде әр шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізу кезінде Әдіснама талаптарын сақтау, соның ішінде ЭӘШБЕА БҚ және ТҚСТ деректерінде айырмашылықтардың жоқ болуы (үй саны немесе жалпы алаңы шаршы метрмен)» – талаптарға сай емес.

Әр шаруашылық бойынша есепке алу деректерінің анықтығын нақтылау  жүргізудің бірінші кезеңінде әр шаруашылық бойынша есепке алу Әр шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізу және тіркеу жазбаларын жүргізуді ұйымдастыру нысандары бойынша статистикалық әдіснаманы бұза отырып жүргізілетіндігі анықталды.

2016 жылғы 1 шілдеге нақты есептеу және  мал басының нақты бары туралы үй шаруашылық  мүшесінен  сұрау және ЭӘШБЕА БҚ-мен салыстырып тексеру кезінде анықталған айырмашылықтар бақылау кезінде нақтыланды.

Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексіның 499-бабымен қарастырылған тұрғын үйлердің саны және іріктелген тұрғын үйлердің жалпы алаңы  бойынша мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органға әкімнің анық емес әкімшілік деректерді ұсыну фактілері анықталды.

Аудандық статистика басқармасы басшысы   Б. Касенова

28.12.2016ж.