Tiл:

Мәтін мөлшері/Размер текста

Zoom in Regular Zoom out

Сауалнамалар/Опросы

Ваше мнение по качеству оказания государственных услуг

Ақпарат

Информация

Байланыс

Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Головацкий көшесі, 129 тел: 8(72831)5-13-62
------------------------------------------------- Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Головацкого, 129 тел: 8(72831)5-13-62

СТАТИСТИКА БАСҚАРМАСЫ

Дәнді дақылдар түсімділігін зерттеу

Панфилов аудандық статистика басқармасы респонденттерден дәнді да-қылдарды жинау туралы алынатын деректердің сапасын бақылау мақсатында шаруа қожалықтарында дәнді дақылдардың түсімділігін іріктемелі зерттеу жа-сайды.

Осы зерттеу дәнді дақылдардың орташа түсімділігін есептеуді қамтиды .

Түсімділікті зерттеу ауданда бидай өсіретін Сарыбел және Жаскент өңір-лерінде өткізіледі.

Осы зерттеуді жүргізудің негізгі қағидаты, зерттелетін учаскелерден сы-наманы іріктеп алу арқылы бір гектардан алынатын орташа өнімді анықтау бо-лып табылады, олар бұдан кейін өнімді өлшеу және бастырғаннан кейін бидай-дың сапасын, ылғалдығын, ластығын анықтау үшін ауылшаруашылық зертхана қызметіне жіберіледі.

Түсімділікті зерттеу кезінде қолданылатын әдіс – іріктеп-өлшеу. Шағын және орта ауыл шаруашылығы құралымдары саны көп болған жағдайда осын-дай тәсілдің артықшылығы іріктеме негізінде қалыптастырылған деректер бо-йынша жалпы ел бойынша және жеке өңірлерде дәнді дақылдардың орташа тү-сімділігін анықтау мүмкіндігінде.

Осы зерттеуді жүргізу кезінде жеке шаруашылықта түсімділік барлық егістік бойынша өлшенбейді, ол іріктеме түрінде өлшенеді; іріктемеге түскен егістікке әрқайсысының мөлшері бір шаршы метр бірнеше учаскеден жеке-жеке сынама алынады. Осы учаскелерден алынған деректерді өңдеу нәтижесінде зерттелетін дақылдың барлық егістігі бойынша бір гектардан алынған түсімді-лігі анықталады.

Түсімділікке зерттеу жүргізу үшін алдын-ала оқытудан өткен интервьюерлер тартылады. Интервьюерлердің қажетті саны зерттелетін шаруашылықтың санына және бір интервьюерге келетін жүктемеге байланысты анықталады. Бір интервьюерге түсетін орташа жүктеме (жолды есепке алумен, бір таңдалған учаскеде бір шаруашылықта зерттеудің барлық кезеңдерін толық жүргізуге) хронометраж нәтижелері бойынша 13,9 сағатты құрайды.

Зерттеу жүргізу уақытында сынаманы іріктеуді интервьюерлер ауыл ша-руашылығы өндірушінің тікелей қатысуынсыз жүзеге асырады, ал астықтың салмағын және ылғалдылығын анықтау бойынша зертханалық зерттеулерді сы-нақ зертханаларының мамандары жүргізеді, бұл өз кезегінде ауыл шаруашылы-ғы өндірушінің өзінің немесе жергілікті органдардың бақылау қорытындысына әсерін болдырмайды.

Аудандық статистика басқармасының басшысы Б.Қасенова

09.07.2020.


Халықтың құқық қорғау органдарына деген сенімділігі

Мемлекеттік статистика органдары халықтың құқық қорғау органдарына сенімділік деңгейін анықтау мақсатында маусым айында  іріктемлі зерттеу жүргізуде.

Халықтан алынған ақпарат аса құпияда ұсталатынына және тек статистикалық мақсаттарда пайдаланылады.

Іріктемеге түскен үй шаруашылығының мүшелері   жауаптары тек жиынтық статистикалық  бағалау үшін қолданылады. Жиынтық түрде бұл деректер біздің республикамыздың азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік саясатты әзірлеуге және де құқық қорғау жүйесін жетілдіру бойынша нақты шаралар қабылдауға пайдалы болады.

Зерттеуге қатысушылар кездейсоқ таңдап алынады, өйткені статистикалық дерекқорынан математикалық, кездейсоқ әдіспен жүргізілді.

Сондықтан халықтан шынайы қажет ақпаратты ұсынулары қажет. Олардан қорғау органдарының қызметі, өз қауіпсіздігі және өз тұратын ауданыңыздағы қылмыстылықтың жағдайына  қатысы бар бірқатар сұрақтар қойылады.

 Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі және құқық қорғау жүйесін жетілдіру бойынша мемлекет саясатының тиімділігі  халықтың толық әрі егжей-тегжейлі жауаптарына  байланысты.

Статистика басқармасының

жетекші маманы Жарманова Ж.Б.

16.06.2020.


Тұтыну бағасының индексі

Тұтыну бағасының индексі (бұдан әрі -ТБИ ) – бұл халықтың жеке тұтыну үшін сатып алған тауарлар мен қызметтердің тіркелген тізбесі бойынша бағалардың орташа деңгейінің әр уакыттағы өзгерісін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш. Инфляцияның жалпы қабылданған көрсеткіші ретінде ТБИ мемлекеттің ақшалай-кредиттік, қаржылық, салықтық, бюджеттік және әлеуметтік саясатында әлеуметтік-экономикалық құбылыстар серпінін зерттеу, экономикадағы баға үрдістерін болжау және талдау кезінде пайдаланылады.ТБИ үшін баға ақпараты бағаларды тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Бағаларды (тарифтерді) тіркеу республика астанасында, Алматы қаласында, барлық облыс орталықтарында және халықтың басым көпшілігі тұратын және деректерді жинау негіздеріне белгіленген талаптарды есепке алатын тауарлар мен қызметтердің қолданыстағы саласы тұрақты бағалық ақпарат алуды қамтамасыз ететін аудан орталықтарында жүзеге асырылады.

 Мамандар ақпарат жинауды сауда объектілері мен ақылы қызметтердің іріктеме шеңбері бойынша жүргізеді. Бағаны тіркеу тауарлардың (қызметтердің) айтарлықтай көлемі сатылатын сауда объектілерінде және қызмет көрсету орындарында жүзеге асырылады. Олар елді мекеннің әртүрлі бөліктерінде орналасқан (орталықта, шағын аудандарда, шетте). Базалық объектілерді таңдағанда әр түрлі сауда жағдайлары бар объектілер іріктеледі.  Тауарлардың кең ауқымды түрлері мен ақылы қызметтері бар объектілерде (гипермаркеттер, әмбебап дүкендер, сауда үйлері, арнайы дүкендер мен кешенді ақылы қызмет көрсететін объектілер), тауардың немесе ақылы қызметтің бір-екі тобын сататын шағын және орташа объектілерде,заттар, азық-түлік және аралас базарларда іріктеледі. Нарықта үстем орын алатын кәсіпорындар (монополистер) міндетті түрде енгізіледі.

Бағаларды тіркеу арнайы кестеге сәйкес ай сайын жүзеге асырылады. Баға     тіркеудің негізгі шарты – нақты сауда объектісінде тауарлардың (қызметтердің) белгілі бір түріне өткен кезеңдегі айдың сол күні тіркелген бағаларды тіркеу болып табылады. Ауытқуы 1-2 күннен аспауы тиіс.

Панфилов ауданының Статистика басқармасының жетекші маманы:

Биширова Н.А


Атмосфералық ауаның жай-күйі

Адамның шаруашылық қызметінің атмосфералық ауаға антропогендік ықпалы, атмосфераны ластаушы зиянды заттардың пайда болуы, стационарлық көздердің оларды тұтуы (залалсыздандыруы), кәдеге жарату мен шығару бойынша ақпаратты жинау, жалпылау және жариялау атмосфералық ауаның жай-күйі мен ластануы статистикасының негізгі міндеті болып табылады.

Атмосфералық ауаның ластануын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер:

1) атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары;

2) қалалық елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы;

3) озон қабатын бұзатын заттарды тұтыну болып табылады.

Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары көрсеткіші қоршаған ортаға зиянды заттар шығарындыларының болуы және күтілетін антропогендік ықпалының дәрежесін айғақтайды және нысаны мәндерге қол жеткізу дәрежесін айқындауға мүмкіндік береді.

Тұтастай алғанда атмосфералық ауаға антропогендік жүктеме дәрежесі айқындалады, стационарлық және жылжымалы көздердің, соның ішінде экономикалық қызмет түрлері (атап айтқанда: энергетика, көлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және қалдықтармен айналысу бойынша қызмет пен басқа да көрсеткіштер) бойынша, сондай-ақ үй шаруашылықтарының қоршаған ортаға әсері бағаланады.

Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі стационарлық және жылжымалы ластау көздерінен шығарындылардың сомасы ретінде қалыптастырылады және анықталады.

Осы көрсеткішті толық талдауды жүзеге асыру үшін тұтылған және залалсыздандырылған, соның ішінде кәдеге жаратылған ластаушы заттардың көлемдері туралы деректер қадағаланады. Бұл ретте, шығарындылардың ағымдағы көлемдерін белгіленген жол берілетін шекті мәндермен салыстыру жүргізу қажет.

 Стационарлық көздерден атмосфераға ластайтын заттар шығарындыларының көрсеткішін қалыптастыру үшін атмосфералық ауаны қорғау бойынша жыл сайынғы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың деректері пайдаланылады.

Кәсіпорында ұйымдастырылған алғашқы есепке алу, ластаудың стационарлық көздері мен олардың сипаттамаларын есепке алу журналдары, газдан тазарту және шаң тұту қондырғыларын жұмысын есепке алу журналдары, сондай-ақ қондырғы паспортының деректері көрсеткішті қалыптастыруға негіз болады.

 

Аудандық статистика басқарманың бас маманы К.Сулейменова

14.02.2020.г


Ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер (2020 жылғы 1  жағдай бойынша)*

                                                                                                                                                                                                                             бірлік                                                                                                                                                                                                                                                

Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша заңды тұлғалар, филиалдар және өкілдіктер Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша дара кәсіпкерлер Шаруа немесе фермер қожалықтары Кенттің, ауылдың, ауылдық округтердің үй шаруашылықтары
барлығы одан соның ішінде барлығы одан
басшылары әйел адамдары болып табылатындар негізгі қызмет түрі бойынша қосалқы қызмет түрі бойынша оның ішінде басшылары әйел адамдары болып табылатындар
  1 2 3 4 5 6 7 8
Панфилов 101 14 95 6 49 5 422 1 343 15 008
Жаркент 38 9 32 6 16 578 171
Айдарлы 3 1 3 1 80 28 377
Басқұншы 5 1 5 2 378 108 1041
Бірлік 3 1 3 4 415 96 1122
Жаскент 1 1 3 158 43 721
Көктал 9 9 2 345 98 2566
Қонырөлен 5 5 4 312 75 1068
Пенжим 8 1 8 1 968 214 1843
Сарыбел 4 4 348 84 813
Талды 5 5 3 305 63 1025
Улкенагаш 3 3 4 228 63 593
Улкеншыған 4 4 2 520 113 1904
Ушарал 6 1 6 3 453 123 1023
Шолақай 7 7 4 334 64 912

_____________________________________________________________________________________________

*Ауыл шаруашылық статистикалық тіркелімінің деректері бойынша

Жұмыс істеп тұрған ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер

                                                                                                                    Жалғасы
Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша заңды тұлғалар, филиалдар және өкілдіктер Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша дара кәсіпкерлер

 

Шаруа немес фермер қожалықтары
Крестьянские или фермерские хозяйства
барлығы басшы лары әйел адамдары болып табылатындар % тіркел-гендерге соның ішінде барлығы одан
из них
% тіркелген-

дерге
 

негізгі қызмет түрі бойынша қосалқы қызмет түрі бойынша басшылары әйел адамдары болып табылатын дар
барлығы % тіркелгендерге барлығы % тіркелгендерге барлығы % тіркелгендерге
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Панфилов 70 10 69,3 65 68,4 5 83,3 34 69,4 5 108 1 246 94,2
Жаркент 30 7 78,9 25 78,1 5 83,3 10 62,5 481 135 83,2
Айдарлы 1 33,3 1 33,3 1 100,0 76 27 95,0
Басқұншы 3 60,0 3 60,0 1 50,0 366 98 96,8
Бірлік 1 1 33,3 1 33,3 2 50,0 381 85 91,8
Жаскент 1 100,0 1 100,0 3 100,0 141 39 89,2
Көктал 8 88,9 8 88,9 1 50,0 273 83 79,1
Қонырөлен 2 40,0 2 40,0 4 100,0 278 66 89,1
Пенжим 5 1 62,5 5 62,5 1 100,0 955 210 98,7
Сарыбел 3 75,0 3 75,0 341 82 98,0
Талды 3 60,0 3 60,0 1 33,3 302 62 99,0
Улкенагаш 1 33,3 1 33,3 4 100,0 223 62 97,8
Улкеншыған 3 75,0 3 75,0 2 100,0 512 112 98,5
Ушарал 5 1 83,3 5 83,3 1 33,3 447 121 98,7
Шолақай 4 57,1 4 57,1 3 75,0 332 64 99,4

 

 www.stat.gov.kz Комитет жайлы / Өңірлер / Алматы облысы / Ресми статистиклық ақпарат/Кәсіпорындар статистикасы/Ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер

Шығаруға жауапты:

Тіркелімдер басқармасы

Басқарма басшысы:                           М. М. Исаева
Тел. +7 (7
272) 71 54 90
Орындаушы:                                         Ж.О. Әжен
Тел.
+7 (7272) 7154-90
e-mail: zh.azhen@economy.gov.kz
Мекенжай:

050040, Алматы қ.

Марков көшесі, 44

 

© Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті

 Алматы облысы Статистика департаменті


Туризмді дамыту

Туризм – адамдардың тұрақты тұратын мекенінен сауықтыру, танымдық, іскерлік және өзге де мақсатта уақытша тұру орындарына жол жүруі.

Туристік қызмет туристік операторлық және туристік агенттік қызметтерді, сондай-ақ саяхатты ұйымдастыру бойынша өзге де қызметтерді түсіндіреді.

Ішкі туризм – осы елдің экономикалық аумағындағы келуші-резиденттердің қызметі.

Келу туризмі – осы елдің экономикалық аумағындағы келуші-резидент еместердің қызметі.

Әлемдік экономикада туризм маңызды бір рөл атқарады. Бүкіл әлемдік туристік ұйымның (БТҰ) деректері бойынша ол әлемдік жалпы ұлттық өнімнің оныншы бөлімін қамтамасыз етеді.

Біздің ауданда туризм индустриясы мемлекеттің экономикалық саясатының ерекше басым бағыттарының қатарына қосылған.

Туризмді дамыту экономиканың барлық барлық секторын дамытуымен тығыз байланысты (көлік және байланыс, қонақ үйлер мен мейрамханалар, сауда және қызметтер, құрылыс, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және т.б.).

Туризмді дамытудың басты факторы – рекреациалық ресурстар (табиғи-климаттық және тарихи-мәдениет).

Табиғи және мәдени байлықтың нақты бары ерекше дамыған елдердің қатарына жатпайтын елдерге туристік қызметтің әлемдік нарығында маңызды орын алуына мүмкіндік береді.

Ауданда қонақ үйлердің саны өсуде 2014 жылы аудан орталығы Жаркент қаласында 7 қонақ үй болса,2019 жылы аудан орталығынан басқа жерді қосқанда саны 35 –ке жетті. Алматы облысындағы біздің аудан Қазақстанның ең әдемі бір өңірлерінің аймағында орналасқан және туризмді дамыту үшін үлкен әсер етеді.

Ауданымыздағы ерекше келешектегі бағыт – экологиялық туризм. Әлемде осы бағытты дамытуға болатын жерлер санаулы қалды.

Аудандық статистика

басқармасының басшысы Б.А.Қасенова


Қалдықтарды қайта өңдеу , кәдеге жарату және  сақтау

1-қалдықтар «Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп» (бұдан әрі-1 – қалдықтар) және 2-қалдықтар «Қалдықтарды қайта өңдеу (сұрыптау), кәдеге жарату және (көму) сақтауға беру туралы есеп” (бұдан әрі-2-қалдықтар) мынадай нысандар бойынша өзгерістер енгізілді.

Аталған статистикалық байқаулар бойынша жеке каталогтарды қалыптастыру кезінде КТК-ға өзгерістер енгізілді. Мысалы, 1- қалдықтар-нысаны бойынша каталог экономикалық қызметтің негізгі және қосалқы 38110 «Қауіпсіз қалдықтарды жинау» түрлері бар кәсіпорындар мен дара кәсіпкерлер бойынша қалыптастырылады. 2-қалдықтар статистикалық нысаны бойынша каталогты қалыптастыру бұрынғысынша қалды.

Осы статистикалық нысандар бойынша салалық каталогтарды актуалдау үшін коммуналдық қалдықтарды жинауды, әкетуді, кәдеге жаратуды, қайта өңдеуді және көмуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың тізбесін (дара кәсіпкерлер нысанында) (бұдан әрі – Тізбе) жергілікті атқарушы органдардан сұралады.

Егер заңды немесе жеке тұлғада СБТ базасында Тізбеге сәйкес 1, 2–қалдықтар статистикалық байқаулармен қамтылатын қызмет түрі болмаған жағдайда, СБТ-ны актуалдау үшін аумақтық статистика органының Тіркелімдер басқармасымен бірлесіп Статистикалық бизнес тіркелімді актуалдау және статистика органдарында зерттелетін бірліктердің каталогтарын қалыптастыру әдістемесіне сәйкес Экономикалық қызметтің тиісті қосалқы түрін қосылады.

Есепті кезеңнің басына және соңына қалдықтар ағынының есебін жүргізу мақсатында нысан бланкісіне «есепті жылдың басына жинақталған көмілген сақтауға берілген қалдықтардың көлемі» көрсеткіші қосылды.

Аудандық статистика басқармасының басшысы Б.Қасенова

14.10.2019.


ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА

Электрондық коммерция Интернет арқылы жүзеге асырылатын тауарлар немесе көрсетілетін қызметтерді сатуды білдіреді. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге Интернет арқылы тапсырыс беріледі, алайда төлем және тауар немесе көрсетілетін қызметті жеткізу онлайн режимде де, сол сияқты әдеттегі режимде де жүзеге асырылады.

Электрондық ақша төлем жасау әдісі ретінде электрндық нысанда сақталатын және жүйенің басқа қатысушыларымен электрондық ақша жүйесінде  төлем құралы ретінде қабылданатын  электрондық ақшалар эмитетінің шартсыз және қайтарымсыз ақшалық міндеттемлері.

Электрондық терминал болып қолма-қол ақшаны беру (қабылдау) бойынша операцияларды жүргізуге,  ақша төлемдері мен аударымдарды жүргізуге, шетел валюталарын ауыстыру операцияларын және басқа да банктік операциялардың түрлерін, оның ішіде төлем карточкаларын қолдану арқылы, сонымен қатар, тиісті операциялардың жүргізілгендігін растайтын құжаттарды қалыптастыруға арналған электронды-механикалық құрылғы есептеледі.

Электрондық коммерцияға жатады:

1.     Ақпаратпен электронды алмасу

2.     Капиталдың электрондық қозғалысы

3.     Электрондық сауда

4.     Электрондық ақша

5.     Электрондық маркетинг

6.     Электрондық банкинг

7.     Электрондық сақтандыру қызметтері

Электрондық коммерция нарығы соңғы 20 жылда тұрақты даму үстінде, бұл интернет-қолданушылар санының қарқынды өсуімен, әлеуметтік желілердің және басқа интерактивті –онлайн платформалардың әсерінің өсуімен, электронды төлемдер жүйесінің дамуымен және нарықтағы жетекші қатысушылардың электрондық коммерцияға арналған жаңа технологиялық платформаларға көшуімен байланысты.   

АСБ-ның жетекші маманы Жарманова Ж.Б.

9.09.2019.


Халық санағы -2020  жылы жаңа форматта өтеді

 

Бұл келесі жылғы өтетін санақ, қазан айына жоспарланып отыр. Қазіргі заманға сай ақпараттық технологияны қолдана отырып өткізіледі. Яғни интернетпен, планшеттерді қолдану, интернеттен қажетті сұрақтарға жауап алу, санақ басталған күннен он күнге жалғасады.

Сұрақтарға жауап алу үшін «SANAQ-2019» Веб сайты арқылы жүзеге асады. Респондентті тіркеу Ж.С.Н куәлік номері, мобильдік телефон номері код және паролін енгізу арқылы өтеді. Осы айтылған жүйеден кейін респондет SMS хабарын алады  Ұлттық санақтардың әлеуметтік-экономикалық маңызы өте жоғары.  Ол құр статистика цифрлары  емес. Қазақстан халқының нақты санын айқындауға тырысамыз. Екіншіден, қала халқы мен дала халқының айырмасын шығарып, елде  ер мен әйелдің де санын айқындауға  мұрсат аламыз. Тұрғындардың  жасы, отбасылық  жағдайы, күнкөріс көзі – қысқасы, Қазақстан халқының саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени бет-бейнесі жасалмақ. Тәуелсіз Қазақстан тарихында  бұған  дейін екі санақ өтті. Алғашқысы – 1999 жылы, тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы  8 жылда қатарымыз сиреп, 1989  жылмен салыстырғанда 7,7 пайызға кеміген  екенбіз, халық саны 14 953 100 адамға  жеткен. 2009 жылғы санақ нәтижесі бойынша, халық саны – 16 004 800 адамға жетіп, 1999 жылмен салыстырғанда, 6,8 пайызға артқан.

Панфилов аудандық статистика

басқармасының жетекші маманы Альбосунова Г.Н.

12.08.2019.


  СТАТИСТИКА

Баға жөнінде не білесіз?

Тұтыну бағасының индексі (ТБИ )халықтың жеке тұтынуы үшін сатып алған тауарларының және көрсетілетін қызметтерінің белгіленген қоржынына бағалардың орташа деңгейінің әр уақыттағы өзгерісін сипаттайды. ТБИ тұтыну бағасының өңірлердегі және елдегі өзгерісін көрсететін олардың шынайы серпінін айқындау, сондай-ақ тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің нақты топтарына бағаның қозғалысы туралы егжей-тегжейлі көріністі қамтамасыз ету үшін есептеледі.

Инфляцияның жалпы қабылданған көрсеткіші ретінде ТБИ мемлекеттің ақшалай-кредиттік, қаржылық, салықтық, бюджеттік және әлеуметтік саясатында әлеуметтік-экономикалық құбылыстар серпінін зерттеу, экономикадағы баға үрдістерін болжау және талдау кезінде пайдаланылады. Базалық халықтың тұтыну шығыстары тұрғысынан бағаны тіркеу кезіндегі географиялық қамту республиканың барлық аумағын қамтиды.

Бағаны тіркеу – бұл базалық объектінің іріктеме репрезентативті жиынтығы бойынша жүргізілетін тұтыну тауарлары мен көрсетілетін ақылы қызметтер бағасының (тарифтерінің) деңгейі туралы алғашқы статистикалық деректерді жинау әдісі.

Бағаны тіркеу тауар өткізу (қызмет көрсету) орындарында тікелей жүргізіледі. Баға тұтыну тауарларына базалық объектілерді аралау және оларды затбелгілерден (бағалықтан) санау арқылы мамандармен тіркеледі, қажет болған жағдайда базалық объектілердің білікті қызметкерлерімен консультация немесе базардағы сатушыларға пікіртерім жүргізіледі. Бағаларды тіркеу алдын ала құрастырылған кестеге сәйкес ай сайын жүзеге асырылады. Нақты базалық объектідегі тауардың (көрсетілетін қызметтің) белгілі бір түріне бағаны тіркеудің негізгі шарты өткен кезеңдегідей айдың сол күніне тіркелген бағалар болып табылады. Ауытқуы 1-2 күннен аспауы тиіс. Сауда объектілерінің қамтылуы сауда жасауға қатысты үй шаруашылықтарының мінез-құлқымен анықталады. Баға тіркеу сауда объектілерінде мамандармен жүргізіледі. Үй шаруашылықтары сауда жасайтын барлық сауда объектілері ТБИ қамтылуына енгізіледі және базалық объектілерді іріктеу үшін іріктеменің негізін құрайды.

АСБ жетекші маманы  Биширова Н.А.

22.07.2019


 

 Тіркелген ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер (2019 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша)*

                                                                                                                                                                                                                                                                  бірлік                                                                                                                                                                                                                                                

Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша заңды тұлғалар, филиалдар және өкілдіктер Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша дара кәсіпкерлер Шаруа немесе фермер қожалықтары Кенттің, ауылдың, ауылдық округтердің үй шаруашылықтары
барлығы одан соның ішінде барлығы одан
басшылары әйел адамдары болып табылатындар негізгі қызмет түрі бойынша қосалқы қызмет түрі бойынша оның ішінде басшылары әйел адамдары болып табылатындар
  1 2 3 4 5 6 7 8
 
Панфилов 94 14 88 6 52 5 402 1 288 14 867
Жаркент қ/о 32 6 26 6 29 621 169 8250
Айдарлы а/о 3 1 3 1 76 26 377
Баскуншы а/о 6 1 6 2 366 95 1041
Бірлік а/о 5 1 5 2 392 87 1116
Жаскент а/о 3 3 155 42 626
Көктал а/о 8 8 4 332 94 2566
Қоңырөлең а/о 5 5 5 314 76 1069
Пиджим а/о 6 6 2 962 209 1821
Сарыбел а/о 3 3 337 73 812
Талды а/о 4 4 1 310 61 1010
Үлкенағаш а/о 3 3 2 231 62 589
Үлкеншыған а/о 4 4 1 525 110 1903
Үшарал а/о 6 5 6 1 451 124 1018
Шолақай а/о 6 6 2 327 60 869

_____________________________________________________________________________________________

*Ауыл шаруашылық статистикалық тіркелімінің деректері бойынша

 Жұмыс істеп тұрған ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілер

 

                                                                                                                    Жалғасы
Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша заңды тұлғалар, филиалдар және өкілдіктер Экономикалық қызмет түрі “Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну” бойынша дара кәсіпкерлер

 

Шаруа немес фермер қожалықтары
Крестьянские или фермерские хозяйства
барлығы басшы лары әйел адамдары болып табылатындар % тіркел-гендерге соның ішінде барлығы одан
из них
% тіркелген-

дерге
 

негізгі қызмет түрі бойынша қосалқы қызмет түрі бойынша басшылары әйел адамдары болып табылатын дар
барлығы % тіркелгендерге барлығы % тіркелгендерге барлығы % тіркелгендерге
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Панфилов 61 8 64,9 56 63,6 5 83,3 38 73,1 5 094 1 198 94,3
Жаркент 26 4 65,6 21 57,7 5 83,3 4 77,3 369 146 96,1
Айдарлы 2 1 66,7 2 66,7 2 74,2 76 26 92
Баскуншы 3 50 3 50 2 66,7 363 94 99,2
Бірлік 1 20 1 20 3 79,2 388 86 97,7
Жаскент а/о 1 33,3 1 33,3 3 74,5 150 42 96,8
Көктал а/о 6 75 6 75 2 97,1 304 86 91,6
Қоңырөлең а/о 3 60 3 60 2 94,2 314 76 99,4
Пиджим а/о 4 66,7 4 66,7 4 75,6 955 150 99,3
Сарыбел а/о 2 66,7 2 66,7 3 73,2 342 77 98,6
Талды а/о 2 50 2 50 3 87,5 312 62 99,7
Үлкенағаш а/о 1 33,3 1 33,3 3 96,5 228 60 97,9
Үлкеншыған а/о 3 75 3 75 3 73,2 525 111 99,1
Үшарал а/о 4 3 66,7 4 66,7 2 90 445 112 98,5
Шолақай а/о 3 42,9 3 42,9 2 87,5 324 60 98,5

 www.stat.gov.kz Комитет жайлы / Өңірлер / Алматы облысы / Ресми статистиклық ақпарат/Кәсіпорындар статистикасы

 

Шығаруға жауапты:

Тіркелімдер басқармасы

Басқарма басшысы:                           М. М. Исаева
Тел. +7 (7
272) 71 54 90
Орындаушы:                                         Ж.О. Әжен
Тел.
+7 (7272) 7154-90
e-mail: zh.azhen@economy.gov.kz
Мекенжай:

050040, Алматы қ.

Марков көшесі, 44

 

© Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті

 Алматы облысы Статистика департаменті


Тұрғын үй қоры қоры не үшін керек

              Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – ТҚСТ АЖ) Қазақстан Республикасы тұрғын үй қоры туралы деректерді жинау, сақтау және бейнелеудің орталықтандырылған ақпараттық жүйесін білдіреді.

           Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесі  Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайларды (пәтерлер) қамтиды.

         Оларға:

         тұрғын үй-жай (пәтер);

         бір пәтерлі (жеке) үй;

         екі пәтерлі үй;

         үш және одан да көп пәтерлі үй жатады.

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесі  тұрғын үй қоры туралы және пәтерлерде тұратын адамдар саны туралы деректер бар және негізгі екі модульден:

  • үйлер каталогы;
  • пәтерлер каталогынан тұрады.

         Үйлер каталогында үйдің типін, үйдің сыртқы қабырғаларының материалдарын, үйдегі пәтерлер санын, жалпы және тұрғын алаңын сипаттайтын әрбір үй туралы мәліметтер болады.

                  Үйлер каталогындағы әрбір жазба пәтерлер каталогындағы жазбаларға сәйкес келеді және үйдің сәйкестендіру кодымен байланысты болады. Әрбір каталог атрибуттарының өз құрамы бар.

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесін   жүргізудің негізгі міндеттері:

         тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар (пәтерлер) туралы деректерді жинақтау;

тұрғын үй қоры бойынша статистикалық ақпаратты (болуы, жай-күйі, пайдалануға беру, шығарылуы) қалыптастыру және өзектендіру;

         Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесі  негізінде іріктемелі зерттеулер жүргізу және статистикалық әзірлемелерде пайдалану;

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесін   өзектендіру үшін үй шаруашылықтарына іріктемелі зерттеулер жүргізу болып табылады.

  Панфилов ауданының

 статистика басқармасы

 бас маманы К.Сулейменова

03.06.2019 г


Құқық қорғау органына сенімділік

Мемлекеттік статистика органдары халықтың құқық қорғау органдарына сенімділік деңгейін анықтау мақсаты болып табылатын  іріктеме  зерттеу  өткізеді.

Респонденттерден  алынған ақпарат аса құпияда ұсталатынына және тек статистикалық мақсаттарда пайдаланылады.

Халықтан алынған жауаптар тек жиынтық статистикалық  бағалау үшін қолданылады. Жиынтық түрде бұл деректер біздің өңіріміздегі  азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік саясатты әзірлеуге және де құқық қорғау жүйесін жетілдіру бойынша нақты шаралар қабылдауға пайдалы болады.

Зерттеуге қатысушы ретінде респондент мүлде кездейсоқ таңдап алынады, өйткені статистикалық дерекқорынан математикалық, кездейсоқ әдіспен жүргізілді.

 Респондентке  құқық қорғау органдарының қызметі, өз қауіпсіздігіңізді және өз тұратын ауданыңыздағы қылмыстылықтың жағдайына  қатысы бар бірқатар сұрақтар қойылады.

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі және құқық қорғау жүйесін жетілдіру бойынша мемлекет саясатының тиімділігі халықтың толық әрі егжей-тегжейлі жауаптарыңызға байланысты.

Сауалнамалық пікіртерім жүргізу үшін 2019 жылғы 13 мамыр мен 22 маусым аралығында өтеді. 

Аудандық  статистика басқармасы басшысы   Б.Қасенова

06.05.2019 ж


ХАЛЫҚ САНАҒЫ-2020 ЖЫЛ

      Алматы облысының Статистика департаменті халық санағына дайындық жұмыстары шеңберінде , Мемлекеттік органдардың біріңғай транспорттық ортасы  (МО БТО) бойынша деректерді тасымалдауды және аудандардың географиялық айрықшылықтарын ескере отыра, денсаулық сақтау, білім беру мекемелері және әкімдіктердің МО  БТО-ға қосылу нүктелерінің  ары қарай кеңейтіп  жургізуге  кеңес береді. МО БТО жаңа байланыс арналарының құрылуы немесе қолда барлардың жылдамдығын  арттыру  қосымша бюджеттік қажет етеді. Осыған орай, қолда бар қажеттілікті  бекіткеннен кейн, сонымен қатар, ҚР Үкіметінің қаулысының бекіту аясында, ҚР халық санағын жүргізудегі мерзімімдер мен іс-жаралар жоспарына сәйкес, қаржы мәселелерін бөлу бойынша сұраныстарды  өз  уақытысында шешу қажет.

      Халық санағы жүргізу мерзімдерін 2020 жылға ауыстырыңына байланысты, МО БТО тасымалдау арналарын ұйымдастыру бойынша әзірлік жасау керек.

      Сонымен қатар, ҚР Үкіметінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарының 15-тармағына сәйкес (19.01.2018 жылға №6-р Жарлығы), ақпараттық жүйесіндегі (МЖТ) мен Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімі ақпараттық жүйесіндегі (ТҮҚСТ АЖ) көшелер атауын сәйкестендіріледі . Көшелер атауы аудандық ономастикалық комиссияның шешіміне сәйкес жазылуы тиіс. Көше аттары  МЖТ-і мен ТҮҚСТ АЖ-н сәйкес жазылуы тиіс. Біздің тарапымыздан МЖТ-і мен ТҮСҚТ АЖ-н сәйкестендіру жұмыстарын жүргізу барысында бір ғана тұрғылықты мекендерде бір көше атауы бірнеше рет қайталанатындығы, бір көше атаулары қазақ және орыс тілінде қатар енгізілгендігі, аты-жөні тегімен немесе аты-жөні тегінсіз,есімімен немесе есімінсіз жазылғандығы  айқындалды. Сондай-ақ, атауы жоқ көшелер, нөмірі жоқ үйлер, үй номірінің орнына учаскелер нөмірі жазылған. Осыған орай, аудандық архитектура бөлімі  ауданның барлық елді мекендеріндегі мекен-жәй және көше шаруашылықтарын ретке келтіруде.

Аудандық статистика басқармасының басшысы  Б.Қасенова

29.04.2019.